§ 73 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ikäihmisen asumispalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4943/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

28.9.2020

Päätöksen tekijä

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykkä, puh:  041 730 1322, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Eija Haapanen, puh. 040 801 6506, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on julistettu haettavaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla, KuntaRekryssa, Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Hakuaika oli 26.8.2020 - 9.9.2020.

Virkaa haki määräajassa seitsemän henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. Haastattelut suoritettiin 14.-15.9. Haastattelijoina toimivat asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi ja vastaava asiakasohjaaja Pilvi Sipiläinen.

Asiakasohjauksen asumisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu kaupungin yli 2000 ikäihmisille tarkoitettujen
asumispalvelupaikkojen täyttäminen yhdessä työtiimin kanssa, kun asiakas ei enää voi asua turvallisesti omassa
kodissaan.

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastattelussa saatu vaikutelma, hakijoista yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna Pusa on tehtävään soveltuvin.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa. Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet- sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Kehittämisjohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 29.1.2020 § 10, toimintasäännön liitteen delegointimatriisiin.

Päätös

Yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna Pusa otetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen asumisen asiakasohjausyksikön ikäihmisten asumispalveluun sosiaalityöntekijän virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Virantoimituksen alkamispäivä on 29.9.2020.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Asiakasohjausyksikkö, ikäihmisten asumispalvelut, Tampere.

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa hyväksyttävä lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen

Organisaatiotieto

Tampere