§ 68 Testbed-toimintamallin kokeilu osana Kotitorin kehittämistyötä -sopimuksen hyväksyminen Predicell Oy:n kanssa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5098/00.01.06/2020

Päätöspäivämäärä

3.9.2020

Päätöksen tekijä

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Anne Lähde-Säteri puh. 040 801 6192, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen puh. 040 801 6378, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin ylläpitämän Kotitorin yhteydessä toimivan Laitetorin tavoitteena on tehdä hyvinvointiteknologiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Vuonna 2019 toteutetussa miniselvityksessä todettiin, että Laitetorin perustoimintamallia voisi kehittää esim. laitetiedon kokoamisen ja levittämisen osalta, ja että hyvinvointiteknologiaosaamista olisi tarpeen lisätä eri toimijoiden keskuudessa. Näihin tarpeisiin sekä palvelemaan Tampereen kaupungin järjestämisvastuun tehokasta toteuttamista päädyttiin kehittämään Testbed-toimintamallia osaksi Laitetorin toimintaa.

Sopimuksessa sovitaan Predicell Oy:n tuottaman palvelukokonaisuuden testaamisesta Testbed-konseptia hyödyntäen. Sopimus on määräaikainen ja se päättyy, kun Dataohjattu hoito ja hoiva -kokeilu osapuolten yhteisellä sopimuksella katsotaan päättyneeksi, kuitenkin viimeistään 31.12.2020. Predicellin dataohjattuun hoito- ja hoivapalvelukokonaisuuteen sisältyvät Predicell-alusta- ja analyysipalvelu ja siihen liitettävät Withings -älylaitteet sekä käyttöönottoprojektinhallinta ja koulutukset.  

Kokeilun kustannukset perustuvat käyttöön ja Predicell-palvelun minimilisenssimäärä on 20. Kokeilun alkuvaiheessa älylaitteita tilataan seuraavasti: 20 kpl Withings SteelHR -älykello sykemittauksella, á 120 €/kpl, 5 kpl 5WithingsThermo-älykuumemittari, á 75 €/kpl, 5 kpl 5Withings BPM Connect -verenpainemittari, á 85,34 €/kpl ja 5 kpl 5Withings Body+ -älyvaaka, á 66,70€/kpl. Käyttöönottoprojektinhallinta ja koulutuskustannukset ovat yhteensä 2925 € ja alusta- ja analyysipalvelu on 10 €/kk/dataa tuottava asiakas. Sopimuksessa ja liitteissä ilmoitetut hinnat ovat alv 0 % ja niihin lisätään voimassa oleva, soveltuva arvonlisävero.

Älylaitteita voidaan tilata lisää kokeiluun osallistuvien asiakkaiden tarpeiden mukaan. Laite- ja lisenssi- kustannukset määrittyvät lopullisesti valittujen laitteiden ja volyymien tarkennuttua.

Toimittaja veloittaa laitteiden hankintamaksut, kun laitteet on toimitettu asiakkaalle asiakkaan osoittamaan osoitteeseen. Predicell-palvelun palvelumaksut veloitetaan kuukausittain pilotissa mukana olevan populaatiokoon mukaisesti.

Tuote- ja asiantuntijatyömaksut veloitetaan, kun tuote on toimitettu ja opastettu Tilaajalle käyttöönotettavaksi, ja kun asiantuntijatyö on suoritettu.

Kokeilun kustannukset rahoitetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen (SOTE) -konsernisalkun ICT-kehittämismäärärahoista. Vuodelle 2020 Testbed-toimintamallin kokeilulle Kotitorilla (K1130_ICT_20_29) on allokoitu 34 000 euroa (TRE:4087/02.05.00/2020).

Päätös

Hyväksyn Predicell Oy:n kanssa solmittavan sopimuksen ”Testbed-toimintamallin kokeilusta osana Kotitorin kehittämistyötä Predicell Oy:n ja Tampereen kaupungin kesken”.

Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset kohdennetaan projektitunnisteelle K1130_ICT_20_29.

Allekirjoitus

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen

Organisaatiotieto

Tampere