§ 24 DITRAVET-projektin mandaatin hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6177/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.10.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ritva Klaavu, p. 050 572 8707, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, p. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on mukana yhtenä osatoteuttajana Erasmus KA226 yhteishankkeen DITRAVET - Digital Transformation in VET (ID KA226-09166568) rahoitushaussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Belfast Metropolitan College Pohjois-Irlannista. Muut osatoteuttajat ovat Espanjasta, Italiasta, Irlannista ja Alankomaista.

Rahoitushaku on ylimäärinen KA226 Erasmus+ rahoitushaku, jossa rahoitetaan digitaalisten osaamistaitojen vahvistamista edistäviä projekteja. DITRAVET-hanke on monialainen virtuaalisten opetusmenetelmien kartoittamista, kokoamista ja niihin liittyvien hyvien käytänteiden jakamista koskeva projekti.

Hankkeen koordinaattori on toimittanut allekirjoitettavaksi partnerimandaatin, jolla Tampereen kaupunki / Tredu valtuuttaa koordinaattorin

- jättämään rahoitushakemuksen puolestaan rahoittajalle, 

- vastaanottamaan avustuksen sen edelleen maksamiseksi Tampereen kaupungille,

- allekirjoittamaan puolestaan rahoitusta koskevan sopimuksen rahoittajan kanssa, mikäli projektille myönnetään rahoitus,  

-  toimimaan puolestaan rahoitussopimusta koskevissa asioissa.

Samalla Tampereen kaupunki / Tredu sitoutuu toimittamaan koordinaattorille rahoittajan pyytämät tiedot. Mandaatilla vakuutetaan, ettei Tampereen kaupunki / Tredu ole hakenut hankkeen toimintaan rahoitusta muualta. 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä

Päätös

Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Belfast Metropolitan Collegen välinen DITRAVET - Digital Transformation in VET-hankkeen mandaatti hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

 

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere