§ 25 Go lukiot&Tredu Go! -projektin ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4515/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.10.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Maarit Marttila, puh. 040 868 7645, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kehitysjohtaja on päättänyt 29.9.2020 (§23), että Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 18.6.2020 (LSSAVI/4161/2020) mukainen Go lukiot&Tredu Go! -projekti ajalla 1.10.2020 - 30.6.2021.

Projektin toimintaa ohjaamaan ja valvomaan perustetaan ohjausryhmä. Tampereen kaupungin projektiohjeistuksen mukaan ohjausryhmä on vastuussa projektin toiminnan ja talouden seurannasta ja ohjaamisesta sekä tulosten hyväksymisestä, projektipäällikön ohjaamisesta ja valvomisesta sekä sidosryhmille tiedottamisen ja sitoutumisen seurannasta. Lisäksi projektiohjeistuksessa on annettu yksityiskohtaisemmat ohjeet ohjausryhmän tehtävistä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Go lukiot&Tredu Go! -projektille perustetaan ohjausryhmä ajalle 26.10.2020 - 30.6.2021.

Ohjausryhmän jäseniksi nimetään Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta seuraavat henkilöt: koulutusjohtaja Virpi Siiranen, koulutuspäällikkö Pauliina Sarhela ja tuntiopettaja Ville Simola.

Ohjausryhmään kutsutaan jäseniksi seuraavat henkilöt ja tahot:

  • hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen, Konsernihallinto/Tampreen kaupunki
  • lukiokoulutuksen edustajat rehtori Matti Hännikäinen ja opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen
  • opiskelijaedustajat Lily Korpela (lukiot) ja Katri Murto (Tredu).
     

Ohjausryhmään kutsutaan asiantuntijaksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston edustaja. Päärahoittajan edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. 

Ohjausryhmään nimetään asiantuntijaksi ja esittelijäksi Tredusta lehtori  Maarit Marttila ja kutsutaan asiantuntijaksi ja esittelijäksi lukiokoulutuksesta lehtori Karoliina Suoniemi.  

Ohjausryhmä valtuutetaan valitsemaan keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Ohjausryhmän toiminnassa noudatetaan Tampereen kaupungin projektiohjeistusta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamia ohjeita.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere