§ 23 Go lukiot&Tredu Go! -projektin toteuttaminen Tredussa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4515/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

29.9.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Maarit Marttila, puh. 040 868 7645, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.1.2020 julistanut haettavaksi Liikkuva opiskelu -ohjelman kehittämisavustukset lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille lukuvuodelle 2020 - 2021. Tampereen kaupungin toisen asteen koulutus on hakenut 6.3.2020 rahoitusta toisen asteen yhteishankkeen Go lukiot&Tredu Go! -projektin toteuttamiseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Rahoittajalle on toimitettu tarkennettu rahoitushakemus 1.4.2020. Projekti on jatkoa lukuvuosina 2017 - 2019 toteutetuille GO toinen aste GO! -projekteille sekä lukuvuonna 2019 - 2020 toteutetulle Go lukiot Go 2.0 -hankkeelle. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 18.6.2020 (dnro LSSAVI/4161/2020). Päätöksen mukaan projektille myönnetään avustusta 40 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 80 000 euroa. Tredun osuus hankeen kustannuksista on 41% eli 32 800 euroa ja Tredun omarahoituksen osuus on 16 400 euroa.

Go lukiot&Tredu Go! -hankkeen tavoitteena Tredussa on kytkeä liikunta ja työkykyä edistävä toiminta jokaisen tredulaisen arkeen entistä kiinteämmin ja saada liikuntainnostus jatkumaan myös sen jälkeen, kun opiskelijat valmistuvat ja siirtyvät työelämään tai jatko-opintoihin.

Projekti toteutetaan Tredussa ajalla 1.10.2020 - 30.6.2021.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön (hyväksytty 30.7.2020, § 93) perusteella Tredun projektipäälliköillä on oikeus tehdä alle 15 000 euron hankintoja vastuullaan olevien projektien osalta projektisuunnitelman ja - budjetin mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 18.4.2018 § 57 perusteella projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan, ammatillinen koulutus, päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100 000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 18.6.2020 (LSSAVI/4161/2020) mukainen Go lukiot&Tredu Go! -projekti ajalla 1.10.2020 - 30.6.2021.

Projektin kokonaisbudjetti on 80 000 euroa, josta 40 000 euroa on omarahoitusosuutta. Tredun osuus hankkeen kustannuksista on 32 800 euroa, josta omarahoituksen osuus on 16 400 euroa.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi Tredussa nimetään lehtori Maarit Marttila

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään Katja Hautala ja projektipalvelusihteeriksi Tiina Yli-Pietilä.

Projektin vastuullisen hoitajan, taloushallinnon yhteyshenkilön ja projektipalvelusihteerin esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134 728 ja PRR-osalta H1340_203_01_01.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere