§ 14 HOI!-projektin toteuttamisajan jatkaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa

Lataa  Kuuntele 

TRE:7938/02.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Mervi Junno-Uski, p. 050 339 9955, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, p. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Päätöksen perustelut

Johtaja, ammatillinen koulutus, on päättänyt 19.2.2018 (25 §), että Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 13.12.2017 (dnro 8/598/2017) mukainen HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen -projekti ajalla 16.2.2018 - 31.12.2019. Projektia koordinoi Turun kaupunki ja osatoteuttajina toimivat Ahlmanin koulun säätiö / Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus, Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto ja Turun kristillisen opiston säätiö / Turun kristillinen opisto.

Turun kaupunki on hakenut hankkeelle jatkoaikaa rahoittajalta (OPH) sähköpostitse 2.4.2020. Opetushallitus on 3.4.2020 sähköpostilla myöntänyt projektin toteuttamiseen jatkoaikaa hankkeen loppuunsaattamiseen 31.12.2020 asti.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.1.2020 § 19. (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Ammatillinen koulutus).

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa jatketaan rahoituspäätöksen 13.12.2017 (dnro 8/598/2017) mukaisen HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen -projektin totetuttamisaikaa 31.12.2020 asti rahoittajan 3.4.2020 myöntämän jatkoajan mukaisesti.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere