§ 3 Kampus 3 -projektin toteuttaminen ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5446/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, puh. 040 801 6995, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh.  050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 1.10.2020 (hakemusta päivitetty 16.12.2020) ESR-rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Kampus 3 -projektin toteuttamiseen. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Nokian kaupungin sivistyspalvelut olivat mukana rahoituksen hakemisessa hankkeen osatoteuttajina.

Projektin tavoitteena on opiskelijan monipuolisten opiskelumahdollisuuksien edistäminen, osaamisen karttuminen, opinnoissa etenemisen ja opintoihin kiinnittymisen edistäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen eri koulutuksen järjestäjien yhteisellä uudella kampuksella.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 21.1.2021 (EURA 2014/10783/09 02 01 01/2020/KESELY) Kampus 3 -projektille rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR- hankehausta yhteensä 166 764 euroa.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2021 - 30.6.2023.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja hankkeen osatoteuttajina toimivat Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Nokian kaupungin sivistyspalvelut.

Projektin kokonaiskustannusarvio 208 455 euroa. Tredun osuus projektin kokonaisbudjetista 50 000 euroa, josta valtionavustuksen osuus on 40 000 euroa. Tampereen seudun ammattiopiston omarahoitusosuus on 10 000 euroa.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on laatinut esityksen yhteistyösopimuksesta koordinaattorin ja osatoteuttajien välillä. Sopimus on laadittu Kampus 3 -nimisen hankkeen toteuttamiseksi.

Sopimusesityksen mukaan koordinaattori vastaa projektin toiminnallisesta, taloudellisesta ja hallinnollisesta koordinoinnista sekä huolehtii projektia koskevasta yhteistyöstä osapuolten välillä.

Sopimusesityksen mukaan osapuolet sitoutuvat:

- Suorittamaan ajallaan sille tässä sopimuksessa ja sen liitteissä nimetyt tehtävät ja mahdollistamaan toisille osapuolille tiedon saannin niistä.

- Välittömästi tiedottamaan mahdollisista viivästyksistä.

- Korvaamaan toisille osapuolille omien toimiensa tai laiminlyöntiensä aiheuttamat välittömät vahingot. Välillisiä vahinkoja ei korvata jäljempänä mainituin poikkeuksin. Tämä kohta jää toistaiseksi voimaan tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta.

- Vastaamaan käyttämänsä alihankkijan tehtävistä kuin omistaan.

- Noudattamaan yhteistyösopimusta ja sen liitteitä.

Osapuolet ovat velvollisia noudattamaan hankinnassa rahoittajan asettamia määräyksiä kilpailuttamisesta. Koordinaattori vastaa projektisuunnitelmassa esitettyjen muiden rahoitusosuuksien keräämisestä projektille. Projektin kohteena olevan työn suoritusta ohjaa ja valvoo ohjaus­ryhmä. Projektin rahoituksen saamisen ehtona on, että osapuolet toteuttavat projektia rahoituspäätöksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja noudattavat projektin toteuttamisesta annettuja säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä tehtyjen rahoituspäätösten ehtoja.  

Sopimus astuu voimaan sopimuksen myöhäisimmästä allekirjoitus­päivästä ja on voimassa takautuvasti rahoituspäätöksen mukaisen projektin toteuttamisajan alkamispäivämäärästä. Tästä poiketen sopimusehdot 8,10 ja 11 ovat voimassa takautuvasti siitä asti, kun osapuolet ovat tosiasiallisesti aloittaneet projektin valmistelun tai projektiin liittyvät toimenpiteet. Sopimus päättyy, kun sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyt velvollisuudet ovat päättyneet, vastaava viranomainen on hyväksynyt loppuraportin, suorittanut viimeiset maksatukset koordinaattorille ja viimeiset rahojen siirrot osapuolten välillä on tehty. Sopimusehdot, jotka luonteensa puolesta on tarkoitettu jäämään voimaan, pysyvät voimassa sopimuksen päättymisestä tai purkautumisesta huolimatta.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhallinnon pysyväismääräystä ja projektiohjeistusta.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.) 

Päätös

Tampereen seudun ammattiopistossa toteutetaan rahoituspäätöksen EURA 2014/10783/09 02 01 01/2020/KESELY (21.1.2021) mukainen Kampus 3 -projekti ajalla 1.2.2021 - 30.6.2023.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 208 455 euroa, josta Tampereen seudun ammattiopiston osuus on 50 000 euroa. Tredun omarahoituksen osuus on 10 000 euroa. 

Projektin vastuullinen hoitaja ja projektityöryhmä nimetään myöhemmin. 

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään projektipalvelusihteeri Ritva Sarka.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä.  

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134728 ja projektin PRR-tunnus on E1340_211_01.

Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Nokian kaupungin sivistyspalveluiden välinen Kampus 3 -projektin yhteistyösopimus hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere