§ 1 Kohti huippulaatua Lännessä -projektin käynnistäminen ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6423/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

16.1.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Maija Kirvesoja, puh. 050 3744 368, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 30.9.2019 asettanut haettavaksi valtionavustukset ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen. Turun Ammattiopistosäätiö on 26.10.2019 hakenut valtionavustusta "Kohti Huippulaatua Lännessä" -projektin toteuttamiseen. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on ollut rahoitushaussa mukana osatoteuttajana.

Kohti huippulaatua lännessä on verkostohanke, jossa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Hankkeen verkosto pohjautuu Hyvin tekemistä länteen – hankeverkoston toimijoihin. Hankkeen askelmerkit ovat Ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuoteen 2030.  Kehittämistoimenpiteitä tehdään niin oppilaitoksen, kuin koulutuksen järjestäjän ja hankeverkoston tasolla. Hankkeen myötä laadunhallinta kattaa ammatillisen koulutuksen koko toiminnan, joka pohjautuu vankasti asiakaslähtöisyyteen. Hankkeen toimijat kytkevät kehitetyt toimintatavat ja järjestelmät osaksi laadunhallintajärjestelmiään, mikä varmistaa uusien toimintatapojen siirtymisen oppilaitosten arkeen.

Projektia koordinoi Turun Ammattiopistosäätiö ja sen osatoteuttajina ovat Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Turun kaupunki, Turun Musiikkiopetus Oy sekä Turun kristillisen opiston säätiö.

Projekti toteutetaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa 1.1.2020–31.12.2021.

Opetushallitus on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 9.12.2019 (dnro 5/1404/2019).  Projektille myönnetty valtionavustus on 567 750 euroa, mistä Tampereen seudun ammattiopiston osuus myönnetystä valtionavustuksesta on 43 875 euroa. Omarahoituksen osuus on lisäksi 14 625 euroa.

Projektin koordinaattori on laatinut esityksen yhteistyösopimuksesta koordinaattorin ja osatoteuttajien välillä. Sopimusesityksen mukaan osapuolet sitoutuvat toteuttamaan hankkeen hakemuksessa olevan suunnitelman mukaisesti. Osatoteuttajat vastaavat lisäksi omalta osaltaan seuraavista seikoista:

- hankkeen hallinnoinnista, taloudesta, talouden seurannasta ja toiminnallisesta toteutumisesta sekä näihin liittyvästä raportoinnista hallinnoijalle
- hankkeessa mukana olevien henkilöiden työajanseurannasta (kuukausittain)
- mahdollisten viivästysten ja muutostarpeiden välittömästä tiedottamisesta hallinnoijalle
- hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta oman organisaationsa sisällä
- koko hanketta koskevan tiedotussuunnitelman toteuttamisesta
- hankkeeseen liittyvän arkistoitavan materiaalin keräämisestä ja säilyttämisestä rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

Sopimus astuu voimaan sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja se on voimassa koko hankkeen ajan 1.1.2020–31.12.2021 päättyen kuitenkin rahoittavan viranomaisen esittämän aikataulun mukaisesti. Sopimus ei kuitenkaan lakkaa, ennen kuin sopijaosapuolet ovat toimittaneet rahoittajalle tarvittavat selvitykset ja raportit. Sopimus ei myöskään lakkaa, ennen kuin sopijaosapuolet ovat suorittaneet kaikki tästä sopimuksesta ja sen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuneet velvollisuudet.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 9.12.2019 (dnro 5/1404/2019) mukainen " Kohti huippulaatua lännessä " -projekti ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021. Projektin saama kokonaisrahoitus on 567 750 euroa Tredun osuus projektin kokonaisbudjetista on 58 500 euroa, mistä omarahoituksen osuus 14 625 euroa. 

Hyväksyn projektin yhteistyösopimuksen esityksen mukaisesti. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Nimeän projektin vastuulliseksi hoitajaksi Maija Kirvesojan.

Nimeän taloushallinnon yhteyshenkilöksi Tiina Yli-Pietilän.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134728 ja PRR-osalta H1340_191_19.

Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 57 § (18.4.2018) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa.  Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan, ammatillinen koulutus, päätöksiä hyväksymisoikeuksista. Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Allekirjoitus

kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere