§ 5 Laajennetun todellisuuden soveltaminen Roboreel-hankkeen kokeilutoiminnassa, pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:1332/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

5.3.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori, projektipäällikkö Markku Sandberg, puh. 040 800 4278 ja hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 868 7664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia laajennetun todellisuuden soveltamiseen Roboreel-hankkeen kokeilutoiminnassa, tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti. Hankkeen nimi: 6AIKA Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL), hankekoodi A73847.

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 17.2.2020 kolmelle toimijalle: Ahlmanin koulun säätiö sr, 3D Talo Finland Oy ja Harjula Production Oy Ltd.

Tarjouksen jätti määräaikaan 2.3.2020 mennessä
Harjula Production Oy Ltd.

Tarjoaja täytti tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja tarjous vastasi tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Tarjouksen sisältöä tarkennettiin tietyiltä osin 4.3.2020.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla:
Hinta, painoarvo 75 %. Hankintahinta mukaan lukien mahdolliset käyttö- ja ylläpitomaksut (syyskuun 2020 loppuun saakka).
Laatu, painoarvo 25 %. Laadun arviointiperusteet: hankkeen näkyvyyden edistäminen, vastaavuus käyttötarkoitukseen, käytettävyys, helppokäyttöisyys ja omaksuttavuus, tarjoajan kokemus talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan toteutuksista.

Harjula Production Oy Ltd:n tarjous oli kokonaishinnaltaan 22 200 euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen ja hintaan sisältyy tarjouspyynnön ja tarjouksen määrittelyjen mukaisesti kaksi simulaatiota (taso 1 ja taso 2) laajennetun todellisuuden soveltamisessa Roboreel-hankkeen kokeilutoimintaan, ohjelmistosuunnitelma ja sisältökokonaisuus. Hintaan sisältyy myös tarvittavat ohjelmistot ja laitteet käyttö- ja ylläpitomaksuineen.

Toimitus tapahtuu 31.8.2020 mennessä, lisäksi yhden työpäivän kestävä yrityskokeilu vuoden 2020 syyskuun aikana.

Edellä mainitun perusteella esitetään, että Harjula Production Oy Ltd:n tarjous hyväksytään.

Kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134728, PRR-osa E1340_181_01_02 Ostopalvelut.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.1.2020 § 19 (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Ammatillinen koulutus).

Päätös

Sopimus laajennetun todellisuuden soveltamisen hankinnasta Roboreel-hankkeen kokeilutoiminnassa Tampereen seudun ammattiopisto Treduun tehdään esityksen mukaisesti Harjula Production Oy Ltd:n kanssa (Y-tunnus 1066045-9). Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 22 200 euroa.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere