§ 10 Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2523/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Janne Ruokonen, puh. 040 806 2594, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh.  050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on hakenut Metsämiesten säätiöltä rahoitusta Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito -projektin toteuttamiseen. Metsämiesten Säätiö on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 13.3.2020 (20OS098KE). Projektin saama kokonaisrahoitus on 17 000 euroa. Projektilla ei ole omarahoitusosuutta. Apurahan saaminen edellyttää apurahankäyttösopimuksen tekemistä yhdessä Metsäkoulutus ry:n kanssa.

LuHo on suomalaisten metsäoppilaitosten yhteinen, vuonna 2016 valmistunut luonnonhoidon valtakunnallinen verkko-oppimisympäristö. Projektin tavoitteena laajentaa LuHo-oppimisympäristön käyttöä ja tunnettavuutta sekä toteuttaa järjestelmäpäivitys oppimisympäristöön. 

Projekti toteutetaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa 1.3.2020 - 30.4.2021.

Apurahan käyttämisestä tulee laatia sopimus Metsämiesten Säätiön kanssa. Sopimuksessa apurahan saajana yhdessä Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa on Metsäkoulutus ry., jonka kautta projektin tukiosuus laskutetaan.

Sopimusesityksen mukaan apurahahankkeen toteuttaja sitoutuu:

  1. Toteuttamaan hankkeen sopimukselle kirjattuun väliraportointipäivämäärään ja/tai loppuraportointipäivämäärään mennessä.
  2. Huolehtimaan siitä,​ että apuraha käytetään myönnettyyn ja sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen ja että apurahapäätöksessä mahdollisesti ilmoitettu myönnön lisämääre toteutuu.
  3. Huolehtimaan Metsämiesten Säätiön näkyvyydestä hankkeessa,​ kaikessa siitä tuotettavassa materiaalissa,​ tulosten käytäntöön viennissä ja viestinnässä.
  4. Huolehtimaan hankkeen väli-​ ja lopputulosten kaytäntöön viennistä ja viestinnästä eri kohderyhmille eri kanavin tai keinoin.
  5. Pitämään kirjaa hankkeen tuloista ja menoista ja toimittamaan tässä sopimuksessa sovitussa aikataulussa raportin hankkeen toteutuksesta sekä tilityksen apurahan käytöstä,​ saavutetuista tuloksista sekä niiden käytäntöön ja julkisuuteen viennistä.
  6. Vastaamaan työnantajalle kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä.
  7. Hankkimaan tarvittavat luvat töiden tekemiseen asianmukaisissa tiloissa.
  8. Tarvittaessa antamaan pyydettyjä raportteja.

 

Metsämiesten säätiö voi purkaa sopimuksen ja määrätä jo maksetun apurahan tai osan siitä palautattavaksi mikäli hanketta ei toteutta tämän sopimuksen mukaisesti.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 30.1.2020 §19 perusteella Tredun projektipäälliköillä on oikeus tehdä alle 15 000 euron hankintoja vastuullaan olevien projektien osalta projektisuunnitelman ja -budjetin mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 18.4.2018 § 57 perusteella projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan, ammatillinen koulutus, päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.1.2020 § 19. (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Ammatillinen koulutus).

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 13.3.2020 (20OS098KE) mukainen Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito-projekti ajalla 1.3.2020 – 30.4.2021. Projektin saama kokonaisrahoitus on 17 000 euroa. Projektilla ei ole omarahoitusosuutta.

Hyväksytään Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Metsämiesten Säätiön välinen apurahan käyttösopimus esityksen mukaisesti. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään Janne Ruokonen.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöiksi nimetään projektipalvelusihteeri Tiina Yli-Pietilä

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134 728 ja PRR-osalta H1340_201_02.

 

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere