§ 2 Meidän metsään -projektin aiesopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:719/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

29.1.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, puh. 040 801 6995, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh.  050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) hakee Metsämiesten säätiöltä rahoitusta Meidän metsään -hankkeen toteuttamiseksi. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on mukana projektissa osatoteuttajana. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toimii hankkeen koordinaattorina ja hallinnoijana.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on laatinut esityksen aiesopimuksesta, jonka mukaan sovitaan hakkeeseen osallistumisesta sekä rahoituksesta.

Hankkeen saadessa myönteisen rahoituspäätöksen aiesopimuksella sitoudutaan laatimaan hankeen toteuttamista koskeva erillinen yhteistyösopimus ennen toiminnan aloittamista. Yhteistyösopimuksen ehdot neuvotellaan erikseen. Avustusta myönnetään 100% hankeen kokonaiskustannuksista. Tredun osuus projektista on 19 000€.

Aiesopimus astuu voimaan osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Sopimus on voimassa hankkeen varsinaisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamiseen asti. Aiesopimus purkautuu ilman erillistä irtisanomista, mikäli hanke saa hylkäävän rahoituspäätöksen tai tiedon hakemuksen hylkäämisestä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen 20.12.2019 § 156 (toimintasääntö, yleishallinnon delegointimatriisi) perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Meidän metsään -projektin aiesopimus hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere