§ 27 Network of Networks -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7914/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

29.10.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ritva Klaavu, p. 050 572 8707,etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, p. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

THE DUTCH ALLIANCE on hakenut ja saanut Euroopan unionilta rahoituksen "Network of Networks" KA3-projektiin (Call for Proposals 2019 - EACEA-37-2018, 608977-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA3-VET-NETPAR). Tampereen seudun ammattiopisto toimii projektissa osatoteuttaja Gradian alihankkijakumppanina.

Hankkeen saama avustus on 331 872 euroa. Tampereen seudun ammattiopiston osuus on 9 591 euroa, josta avustuksen osuus on 7 673 euroa ja omarahoitusosuus 1 918 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021.

Projektin tavoitteena on luoda kansainvälinen ruohonjuuritasolähtöinen ammatillisen koulutuksen tarjoajien verkosto. Verkosto vastaa Euroopan Unionin tarpeeseen parantaa ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta kapasiteetin kasvattamisen ja hyvien käytänteiden levittämisen avulla.

Hankkeen osatoteuttaja Gradia on toimittanut allekirjoitettavaksi alihankkijakumppaniyhteistyösopimuksen, jolla Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sitoutuu osallistumaan hankkeen ohjausryhmään, toimittamaan koordinaattorille rahoittajan pyytämät tiedot ja tukemaan hankehakemuksessa määriteltyjen työpakettien toimintaan. Alihankkijana Tredu laskuttaa kustannuksensa Gradialta. Gradia maksaa kustannukset laskun ja sen liitteenä toimitettujen dokumentaation perusteella.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 30.7.2020 § 93 perusteella Tredun projektipäälliköillä on oikeus tehdä alle 15 000 euron hankintoja vastuullaan olevien projektien osalta projektisuunnitelman ja -budjetin mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 18.4.2018 § 57 perusteella projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan, ammatillinen koulutus, päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa totetuteaan Erasmus KA3-yhteishanke Network of networks – International network of VET providers, a grass roots approach (projektinumero 608977-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA3-VET-NETPAR). Tampereen seudun ammattiopisto Tredu toimii hankkeessa osatoteuttaja Gradian alihankkijakumppanina. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Tredun osuus hankkeesta on 9 591 euroa, josta myönnetyn rahoituksen osuus on 7 673 euroa ja omarahoitusosuus 1 918 euroa. 

Tampreen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Gradian välinen Network of networks – International network of VET providers, a grass roots approach - projektin alihankintasopimus hyväksytään esityksen mukaisesti. 

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään kansainvälisten asioiden koordinaattori Ritva Klaavu.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään Erja Takala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134729 ja PRR-osalta E1340_201_04.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere