§ 18 Oppimisympäristöjen kehittäminen -strategiarahoitusprojektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5315/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

21.9.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Anne Haapalehto, p. 050 582 4103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, p. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25.6.2020 (OKM/90/521/2020) Tampereen kaupungille ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta yhteensä 400 000 euroa. Myönnetystä rahoituksesta 40 000 euroa on kohdennettu oppimisympäristöjen kehittämiseen. Projektissa ei ole omarahoitusosuutta.

Strategiarahoitus oppimisympäristöjen kehittämiseen on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien fyysisten oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen strategiseen kehittämiseen ottaen huomioon yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen sekä erityisesti digitaalisten oppimisratkaisujen vaikutukset tilojen käyttöön. Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä monipuolistetaan ja kehitetään tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista sekä oppimistulosten saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää eri oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla opiskelijalle henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettujen oppimistulosten saavuttamiseksi.

Projekti toteutetaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa ajalla 21.9.2020 - 31.12.2021.

Rahoituspäätöksen mukaan kustannukset ovat tukikelpoisia takautuvasti 1.1.2020 alkaen.

Tredun johtoryhmä määrittelee projektin ohjausryhmän jäsenet.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön (hyväksytty 30.7.2020 § 93) perusteella Tredun projektipäälliköillä on oikeus tehdä alle 15 000 euron hankintoja vastuullaan olevien projektien osalta projektisuunnitelman ja - budjetin mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 18.4.2018 § 57 perusteella projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan, ammatillinen koulutus, päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen dnro OKM/90/521/2020 mukainen oppimisympäristöjen kehittäminen -strategiarahoitusprojekti ajalla 21.9.2020 - 31.12.2021.

Projektin kokonaisbudjetti on 40 000 euroa, josta tuen osuus on 40 000 euroa. Projektissa ei ole omarahoitusosuutta.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään koulutuspäällikkö Anne Haapalehto.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään Bilyana Dzhateva.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134959 ja PRR- osalta H1340_201_10

 

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere