§ 9 Pepper-humanoidirobottien ohjelmistoratkaisujen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:2355/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.4.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori, projektipäällikkö Markku Sandberg, puh. 040 800 4278, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun älykkäämpää tulevaisuuden teknologiaa -strategisen toiminnan kantavina kulmakivinä ja tavoitteena on edistää Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan osaamista, elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tredu lisää toiminnallaan alueen kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.                         

Tredu on tulevaisuuden teknologioiden käyttöönoton edelläkävijä. Toiminnassa huomioidaan tulevaisuuden teknologioiden vaikutus ammattien muutoksiin ja osaamistarpeisiin. Sosiaalisen robotiikan toimintojen sisällyttäminen sen monissa muodoissa mm. asiakaspalvelu-, liiketoiminnan- sekä sosiaali- ja terveysalan opetukseen on yksi konkreettinen osa Tredun älykkäämpää tulevaisuutta -strategian toimia.

Tredun kehitysjohtaja on päättänyt 6.3.2020 § 8 Pepper-humanoidirobottien hankinnasta. Päätöksen mukaisesti Treduun on tilattu kolme Pepper-robottia Loomis Suomi Oy:ltä 27.3.2020 (Tampereen kaupungin tilausnumero 4001015). 

Pepper-roboteilla vahvistetaan Tredun älykkäämpää tulevaisuuden teknologiaa -strategisen painopisteen Robotiikan ja 3D-tulostuksen hyödyntämistä. Pepper-robottien toimitukseen ei sisälly ohjelmistoratkaisuja, joten tarvittavat ohjelmistot tulee hankkia erikseen.                        

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn (1397/2016) lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.        

Pepper-robottien ohjelmistoratkaisut esitetään hankittavaksi Coder Coded Oy:ltä (Y-tunnus 2631382-2) ilman kilpailutusta seuraavin perusteluin:

 1. Pepper-robottien maahantuojan Loomis Suomi Oy:n vahva suositus Coder Coded Oy yhteistyökumppaniksi.
 2. Coder Coded Oy on Suomessa ainoa Pepper-robotin ohjelmointiin erikoistunut ohjelmistotalo.
 3. Coder Coded Oy on Softbank Robotics Europe:n (https://softbankrobotics.com/) Pepper -robottien kehittäjäpartneri (Pepper Developer Partner).
 4. Coder Coded Oy:n kanssa saadaan Pepper-robotit nopeasti tuotantoon.
 5. Coder Coded Oy:n kanssa kustannukset pysyvät maltillisina verrattuna ohjelmistotaloon, joka aloittaisi Pepper projektin uutena asiana.
 6. Coder Coded Oy:llä on valmis ohjelmisto, joka on jo todettu usean asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.
 7. Coder Coded Oy kehittää ohjelmistoa usean asiakkaan tarpeiden pohjalta.
 8. Coder Coded Oy:n esittelemä perusohjelmistopaketti on esitelty Tredulle  6.2.2020 ja sen soveltuvuus on todettu.
 9. Coder Coded Oy:n käyttötukikanava sopii Tredun toimintamalliin.
 10. Coder Coded Oy:n palvelusopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Mikäli palvelua ei tarvita, se voidaan laittaa joustavasti tauolle.
 11. Maahantuojan Loomis Suomi Oy:n ja ohjelmistotuottajan Coder Codec Oy:n yhteistyö takaa sujuvan toteuttamisen Pepper-hankkeessa.
 12. Kilpailevana vaihtoehtona Coder Coded Oy:lle oli Solteq Oy, mutta ko. yritys on lopettanut Pepper-robottien maahantuonnin ja niiden ohjelmistojen toimittamisen sekä kehittämisen.

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaan pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Edellytykset toteuttaa pienhankinta ilman kilpailutusta on arvioitava tapauskohtaisesti. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista esimerkiksi silloin, kun hankittavaa tavaraa ei ole todennäköisesti saatavissa kuin yhdeltä toimittajalta. Edellä mainituilla perusteilla ohjelmistoratkaisujen hankinta olisi epätarkoituksenmukaista kilpailuttaa.

Coder Coded Oy:ltä on saatu 31.3.2020 päivitetty tarjous Pepper-robottien ohjelmistojen toimituksesta ja käyttöoikeudesta (Pepper Robot Essentials), sisältäen tarjouksessa ilmoitetun toimitussisällön.

Toimitussopimuksen hinta on 1 000 euroa (alv 0 %), sisältäen kertaluontoisen asennuksen ja konsultoinnin. Käyttöoikeussopimuksen hinta on 499 euroa (alv 0 %) / kuukaudessa yhdelle robotille ja lisäroboteilta 150 euroa / kuukaudessa / robotti.

Toimitussopimus alkaa koronapandemiasta johtuen tilaajan ja toimittajan yhteisesti sovittavana ajankohtana, kuitenkin ennen 1.9.2020. Toimitussopimus sisältää ohjelmistojen käyttöoikeuden sille kuukaudelle milloin käyttöönottokoulutus tapahtuu. Käyttöoikeussopimus alkaa ensimmäistä käyttöönottokoulutusta seuraavan kuukauden 1. päivänä. Sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

Ohjelmistohankinnan kustannukset kohdennetaan seuraavasti: 

 1.     Toimitussopimus, hinta: 1 000 euroa (alv 0%) kustannuspaikalle 134956.
 2.     Käyttöoikeussopimus, hinta: 499 euroa / kk (alv 0%) yhdelle robotille ja lisärobotit: 150 euroa / kk / kpl (alv 0%), yhteensä 799 euroa/ kk (alv 0%). Jaetaan ja kohdistetaan Pepper-robottia käyttävien kampusten kesken. Erillistilatut lisätyöt: 99 euroa / h (alv 0%), kohdistetaan erillistyön tilaavalle kampukselle.

Pepper-robottien toimitukseen ei sisälly etäohjaukseen tarvittavia tietokoneita, wifi-reitittimiä eikä verkkoyhteyden mahdollistavia sim-kortteja, vaan ne hankitaan Tredun Tietoteknisten palveluiden kautta. Kustannus- ja hinta-arviot ovat:

 1.     Kannettava tietokone, Windows-käyttöjärjestelmällä ja Chrome-selaimella 800 euroa / kpl
 2.     WiFi-reititin, 75 euroa / kpl
 3.     Sim-kortin kuukausimaksu 9,50 euroa /kk rajattomalla tiedonsiirtomäärällä

Kaikkien yllämainittujen kohtien laitteiden tarve on kolme kappaletta, yksi kpl yhtä Pepper-robottia kohden.

Kohdat 1. ja 2. esitetään suoritettavaksi kertamaksuna, jonka suuruus on yhteenlaskettuna 2 625 euroa kustannuspaikalle 134956.

Kohta 3. Sim-kortin kuukausimaksu 9,5 euroa / kk x 3 (28,5 euroa / kk) esitetään jaettavaksi ja kohdistettavaksi Pepper-robottia käyttävien kampusten kesken. Pepper-robotin laskennallinen käyttöaika on 5 vuotta. Näin ollen kokonaiskustannukset viidelle vuodelle on yhteensä 1 710 euroa.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.       

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.1.2020 § 19 (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Ammatillinen koulutus).

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Treduun hankittujen Pepper-humanoidirobottien ohjelmistoratkaisut (Pepper Robot Essentials) hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana ilman kilpailutusta Coder Coded Oy:ltä (Y-tunnus 2631382-2).

Toimitussopimus alkaa koronapandemiasta johtuen tilaajan ja toimittajan yhteisesti sovittavana ajankohtana, kuitenkin ennen 1.9.2020. Käyttöoikeussopimus alkaa ensimmäistä käyttöönottokoulutusta seuraavan kuukauden 1. päivänä. Sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 39 352 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan seuraavasti: 

 1.     Toimitussopimus, hinta: 1000 euroa (alv 0%) kustannuspaikalle 134956
 2.     Käyttöoikeussopimus, hinta: 499 euroa / kk (alv 0%) yhdelle robotille ja lisärobotit: 150 euroa / kk / kpl (alv 0%), yhteensä 799 euroa/ kk (alv 0%). Jaetaan ja kohdistetaan Pepper-robottia käyttävien kampusten kesken. Erillistilatut lisätyöt: 99 euroa / h (alv 0%), kohdistetaan erillistyön tilaavalle kampukselle.

Sopimus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Pepper-robottien etäohjaukseen tarvittavat tietokoneet, wifi-reitittimet sekä verkkoyhteyden mahdollistavat sim-kortit hankitaan Tredun Tietoteknisten palveluiden kautta.

Niiden kustannukset kohdistetaan esityksen mukaisesti kannettavien tietokoneiden ja wifi-reitittimien osalta yhteensä 2 625 euroa kustannuspaikalle 134956 ja SIM-kortin kuukausimaksujen osalta arviolta yhteensä 1 710 euroa (viiden vuoden käyttöajalta) jaettavaksi Pepper-robottia käyttävien kampusten kesken.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere