§ 8 Pepper-humanoidirobottien pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:1585/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

6.3.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori, projektipäällikkö Markku Sandberg, puh. 040 800 4278 ja hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 868 7664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun strategisen ohjelman Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta
-painopisteen tavoitteena on edistää Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä tuottaa tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista. 

Strategisen ohjelman mukaisesti Tredun tavoitteena on profiloitua tulevaisuuden teknologioiden edelläkävijänä sekä huomioida toiminnassaan tulevaisuuden teknologioiden vaikutukset ammattien muutoksiin ja osaamistarpeisiin. Tredun oppimisympäristöissä otetaan käyttöön yhä enemmän muun muassa työelämän toimintaprosessien mukaisia robotisaation oppimisympäristöjä ja laitteistoja. Opetukseen sisällytetään sosiaalisen robotiikan toimintoja (esim. asiakaspalvelun, liiketoiminnan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa). Hankittavilla Pepper-roboteilla vahvistetaan myös robotiikan ja 3D-tulostuksen hyödyntämistä.

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn (1397/2016) lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaan pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Edellytykset toteuttaa pienhankinta ilman kilpailutusta on arvioitava tapauskohtaisesti. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista esimerkiksi silloin, kun hankittavaa tavaraa ei ole todennäköisesti saatavissa kuin yhdeltä toimittajalta.

Pepper-robottien saatavuudesta on tehty markkinakartoitusta, jonka perusteella tällä hetkellä Suomessa on vain yksi niitä maahantuova yritys, Loomis Suomi Oy. Tämän vuoksi olisi epätarkoituksenmukaista kilpailuttaa hankinta.

Loomis Suomi Oy:ltä on saatu 21.2.2020 tarjous Pepper-humanoidiroboteista (educational, versio 1.8), 3 kpl yhteishintaan
48 165 euroa (alv 0 %). Tarjoukseen sisältyy lisäksi robottien Python v 2.5. ohjelmisto, EU / UK -latauspistoke, kielivaihtoehtoina suomi ja englanti sekä takuu 24 kk (valmistajan vaihtolaitetakuu). Hintaan tulee sisältyä myös robottien käyttöönotto-ohjeet. Robottien toimitusaika on 8 viikkoa tilauksesta.

Edellä mainitun perusteella esitetään Pepper-humanoidirobotit 3 kpl hankittavaksi Loomis Suomi Oy:ltä.
Kuljetuslaatikot tilataan erikseen Transit Case Oy:ltä. Loomis Suomi Oy varustelee laatikot Pepper-roboteilla ja toimittaa ne Treduun.
Ohjelmistoratkaisut Pepper-robotteihin hankitaan erikseen.
Hankinnan kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134956 ja tilausnumerolle 27556.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.1.2020 § 19 (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Ammatillinen koulutus).

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Treduun hankitaan esityksen mukaisesti 3 kpl sosiaalisia Pepper-humanoidirobotteja pienhankintana ilman kilpailutusta Loomis Suomi Oy:ltä (Y-tunnus 1773520-6).

Hankinnan kustannukset yhteensä 48 165 euroa (alv 0 %) kohdennetaan kustannuspaikalle 134956 ja tilausnumerolle 27556.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere