§ 29 Projektinhallintaohjelman hankkiminen Treduun -projekti

Lataa  Kuuntele 

TRE:4894/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

2.11.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, puh. 040 801 6995, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Projektinhallintaohjelmiston hankintaan tähtäävän projektin tavoitteena on tehostaa työtä, vähentää manuaalisesti tehtävää projektitoimiston ja opetushenkilötön työn määrää automatisoimalla rutiinitehtäviä ja poistamalla päällekkäistä työtä sekä virtaviivaistamalla projektinhallintaa. Tavoitteena on samalla tehostaa projektitoimiston toimintoja ja saada näin vapautettua resursseja rutiininluontoisista tehtävistä. Tämä parantaa projektinhallinnan ja ylipäätään projekteilla tehtävän työn laatua. Strategisen ohjelman mukaisesti Tredu profiloituu tulevaisuuden teknologioiden käyttöönoton edelläkävijänä ja ettäTredussa otetaan kaikessa toiminnassa huomioon teknologian vaikutukset ammattien muutoksiin ja osaamistarpeisiin. 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön (päätös 23.10.2020 §128) mukaan projektin toteutuspäätös kuuluu kehitysjohtajan tehtäviin. 

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää tietohallintojohtaja, kun kyseessä on ict-kehittämismäärärahalla toteuttava projekti.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 45 500 euroa. Projektia rahoitetaan vuonna 2020 Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 5 500 eurolla elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän muutoskäsittelyn 21.10.2020 mukaisesti (alun perin vuodelle 2020 allokoitu 40 000 euroa, TRE:2345/02.05.00 /2020).  Projekti sitoudutaan rahoittamaan tietohallinnon elinvoimasalkulle allokoimasta ict-kehittämismäärärahasta elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän käsittelyn mukaisesti. 

Projektin toteuttamisaika 1.1.2020 - 30.6.2021 Rahoitus on käytettävissä 30.6.2021 saakka. 

Projektin omistaja on kehitysohtaja.

Projektipäällikkönä toimii Anne Nousiainen.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on Henri Kukkonen.

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten esimiehenä toimii heidän vakituiset esimiehensä taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu projektin omistajalle (konsernijohtajan päätös 19.12.2019 §181).

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projekti on hyväksytty toteutukseen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmässä 25.3.2020.

Päätös

Projektinhallintaohjelman hankkiminen Treduun -projekti toteutetaan ajalla 1.1.2020 - 30.6.2021.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 45 500 euroa. Projektia rahoitetaan vuonna 2020 Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 5 500 eurolla elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän muutoskäsittelyn 21.10.2020 mukaisesti (alun perin vuodelle 2020 allokoitu 40 000 euroa, TRE:2345/02.05.00 /2020). Projekti sitoudutaan rahoittamaan tietohallinnon elinvoimasalkulle allokoimasta ict-kehittämismäärärahasta elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän käsittelyn mukaisesti. 

Rahoitus on käytettävissä 30.6.2021 saakka. 

Projektin omistaja on kehitysjohtaja.

Projektipäälliköksi nimetään Anne Nousiainen.

Projektiryhmään nimetään Teemu Nieminen, Elisa Helminen, Noora A Suorsa, Jari Sola, Petteri Hänninen ja kutsutaan Kalle Lehtinen. Projektille ei tule ohjausryhmää. 

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113251 ja projektin SAP-tunnus on K1130_ICT_20_17.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere