§ 17 SOTENET goes with EurocomSmart 2020 -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4643/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

31.8.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Leena Soinne, p. 040 175 7793, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh.  050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on hakenut Sotenet Mobility with Eurocom Smart 2019 -projektin toteuttamiseen rahoitusta Opetushallituksesta Erasmus+ ammatillisen koulutuksen KA1-ohjelmasta vuoden 2020 hakukierroksella. Taustalla on jo aiemmalla EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman kaudella toiminut Sotenet sertifioitu verkosto (CE-FI- 1015), joka on toteuttanut Leonardo-ohjelman liikkuvuuksia vuodesta 2009 alkaen. Verkostolle on myönnetty rahoituspäätös Sotenet goes With Eurocom Smart 2020 -projektin (2020-1-FI01-KA116-066242, akkreditointinumero  2015-1-FI01-KA109-009224) toteuttamiseen.

Sotenet-verkoston tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville lähihoitajaopiskelijoille laadukkaita koulutusjaksoja eurooppalaisissa työpaikoissa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuu omassa oppilaitoksessa ulkomaisen koulutusjakson jälkeen. Projektissa tarjotaan myös henkilöstölle mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

Projektin toteuttamisaika Tredussa on 31.8.2020– 31.5.2021.

Projektin hallinnoija on Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja kumppaneina on kahdeksan Sotenet-verkoston ammatillista oppilaitosta.

Opetushallitus on myöntänyt koko projektille rahoitusta yhteensä 82 790 euroa (2020-1-FI01-KA116-066242, akkreditointinumero  2015-1-FI01-KA109-009224). Päätoteuttaja Koulutus kuntayhtymä Tavastia jakaa Tredulle tukea toteutuneiden vaihtojen perusteella arviolta 3 200 euroa. Tredun omarahoitus on yhteensä 17 100 euroa, josta 6 000 euroa on henkilöstön palkkakustannuksia liikkuvuusjaksojen ajalta. Henkilöstön palkkakulut liikkuvuusjaksojen ajalta jäävät alan kustannuspaikalle.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen toimintasäännön 1.8.2020 § 7 perusteella Tredun projektipäälliköillä on oikeus tehdä alle 15 000 euron hankintoja vastuullaan olevien projektien osalta projektisuunnitelman ja - budjetin mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 18.4.2018 § 57 perusteella projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa.Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan, ammatillinen koulutus, päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektin vastuullisen hoitajan, taloushallinnon ja projektipalvelusihteerin yhteyshenkilön esimiehinä toimivat hänen vakituiset esimiehensä. 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopistossa toteutetaan rahoituspäätöksen nro 2020-1-FI01-KA116-0662462 mukainen Sotenet goes with Eurocom Smart 2020 –projekti ajalla 31.8.2020 – 31.5.2021.

Koko projektin kustannusarvio on yhteensä 82 790 euroa. Tredulle jaetaan tukea toteutuneiden vaihtojen perusteella arviolta 3 200 euroa. Tredun omarahoitus on 17 100 euroa, joka sisältää 6 000 euroa opettajien palkkakuluja liikkuvuuksien ajalta. Henkilöstön palkkakulut liikkuvuusjaksojen ajalta jäävät alan kustannuspaikalle.

Projekin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Leena Soinne. 

Taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään Pirjo Poikelus ja projektipalvelusihteeriksi Tiina Yli-Pietilä.

Projektin apurahat maksetaan suoraan koordinaattorin (Koulutuskuntayhtymä Tavastia) kautta Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoille. Projektin muut kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134729, PRR-osalta  E1340_201_05.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere