§ 13 TASE-projektin toteuttamisajan jatkaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa

Lataa  Kuuntele 

TRE:7353/02.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Tietopalvelupäällikkö Anne Suoniemi puh. 050 550 4143, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Johtaja, ammatillinen koulutus on päättänyt 24.1.2019 (17 §), että Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 14.12.2018 (dnro 45/2289/2018) mukainen TASE - Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen -projekti ajalla 25.1.–31.12.2019. Tredu hallinnoi projektissa Tredun ja Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen projektiosuutta. Projektia koordinoi Turun kaupunki ja osatoteuttajina toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Työtehoseura, Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen kaupunki / Lukiokoulutus, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, SASKY koulutuskuntayhtymä / Ruoveden lukio, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

Turun kaupunki on 8.4.2020 hakenut Opetushallitukselta hankkeelle jatkoaikaa ja kustannusarviomuutoksia sähköpostitse 31.12.2020 saakka niin, että kehittämis- ja levittämistoiminta päättyy toteuttajien osalta 30.11.2020 ja joulukuu on varattu verkostohankkeen raportointiin. Kustannusarviomuutoksia on haettu Turun kaupungin ja Omnian osalta, mutta ne eivät vaikuta hankkeen tai osatoteuttajien kokonaiskustannusarvioon. Muiden osatoteuttajien kustannusarvioihin ei ole haettu muutoksia.

Opetushallitus on 21.4.2020 sähköpostitse myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka ja hyväksynyt kustannusarviomuutoshakemuksen Turun kaupungin ja Omnian osalta. Muilta osin on voimassa Opetushallituksen aiemmin tekemä päätös.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.1.2020 § 19. (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Ammatillinen koulutus).

 

Päätös

TASE - Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen -projektin toteutusaikaa Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa jatketaan 31.12.2020 saakka.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere