§ 34 Turva-projektin aiesopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7286/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

4.12.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Erkinheimo-Kyllönen, puh. 044 431 4461, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

SASKY koulutuskuntayhtymä hakee rahoitusta Turva-hankkeelle Opetushallituksen Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman hakuryhmästä 2.4 - Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä sekä Tampereen Aikuiskoulutussäätiö ovat mukana rahoitushakemuksessa hankkeen yhteistyökumppaneina. SASKY koulutuskuntayhtymä toimii hankkeen koordinaattorina.

SASKY koulutuskuntayhtymä on laatinut esityksen aiesopimuksesta koordinaattorin ja osa yhteistyökumppanien välillä. Aiesopimuksella hankkeen hallinnoija ja hankkeen osatoteuttajat sopivat sopijaosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät hankkeen hakemiseen ja toteuttamiseen.

Aiesopimusesityksen mukaan aiesopimus astuu voimaan sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa erikseen laadittavan, sopijaosapuolten välisen hankesopimuksen voimaanastumiseen saakka. Kielteisen rahoituspäätöksen tai sopimuksen purkautumisen seurauksena sopimuksen voimassaolo päättyy päätös- tai purkamisilmoituspäivänä. Mikäli hankkeen toteuttaminen tai rahoittajaviranomaisten päätökset edellyttävät muutoksia hankesuunnitelmaan, muutoksista neuvotellaan sopijaosapuolten kesken ennen täydentävän hanke-esityksen jättämistä rahoitusviranomaisille. Hankkeen saadessa myönteisen rahoituspäätöksen sopijaosapuolet laativat sen toteuttamista koskevan erillisen hankesopimuksen ennen toiminnan aloittamista. Yhteistyösopimuksen ehdot neuvotellaan erikseen.

Aiesopimuksella on määritelty osapuolille seuraavat keskeiset tehtävät:

SASKY koulutuskuntayhtymä:
- Laatii hankehakemuksen rahoittajalle ja hallinnoi hanketta.
- Toteuttaa hankkeen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hankesuunnitelman mukaisesti.

Osatoteuttaja/yhteistyökumppani:
- Toteuttaa hankkeen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hankesuunnitelman mukaisesti.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.).

Päätös

Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, SASKY koulutuskuntayhtymän, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr:n välinen Turva-projektin aiesopimus hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere