§ 16 Työelämä tutuksi – verkosto tueksi metsäalan työelämätaitojen opetukselle -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4658/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Mari K Niemimen, puh. 040 801 6709, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh.  050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

TTS Työtehoseura on hakenut Metsämiesten säätiöltä rahoitusta Työelämä tutuksi – verkosto tueksi metsäalan työelämätaitojen opetukselle -projektin toteuttamiseen. Metsämiesten Säätiö on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 13.3.2020 (20OS060MO). Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on hankkeessa mukana verkostotoimijana. Projektin toteutusaika on 1.4.2020 - 30.3.2021. Projektin saama kokonaisrahoitus on 22 000 euroa. Tredun osuus hankkeesta on verkkokurssin kommentointi, johon on resursoitu 1 työviikko, joka laskutetaan TTS:ltä. Projektilla ei ole omarahoitusosuutta.

Työelämä tutuksi – verkosto tueksi metsäalan työelämätaitojen opetukselle -hankkeen tavoitteena on luoda tukiverkosto ja koulutusaineisto metsäalan koulutuksen käyttöön yhteistyössä alan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Yhteisverkostosta on tarkoitettu oppilaitoksille apuvälineeksi toteuttaa metsäalan työelämän vakiintuneiden käytänteiden, keskeisen työlainsäädännön sekä alakohtaisten työehtosopimusten opintoja ja lisätä näiden aihealueiden tuntemusta ja ymmärrystä ammattiin valmistuvien osaamisessa. Tämä tapahtuu kehittämällä työelämäjärjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä luomalla toimiva ja helposti saavutettava luennoitsijaverkosto koko metsäalan koulutuksen tueksi sekä kokoamalla yhteen ja tuottamalla puuttuva, tarvittava materiaali työelämän pelisäännöistä.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 mukaisesti kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 13.3.2020 (20OS060MO) mukainen Työelämä tutuksi – verkosto tueksi metsäalan työelämätaitojen opetukselle -projekti ajalla 24.8.2020 - 30.3.2021. Tredun osuus hankkeesta on verkkokurssin kommentointi, johon on resursoitu 1 työviikko, joka laskutetaan TTS:ltä. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään Mari K Nieminen.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään projektipalvelusihteeri Tiina Yli-Pietilä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134 728 ja PRR- osalta H1340_201_13.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere