§ 4 Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6926/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

1.2.2021

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Tiina Kauma, p. 050 577 0461, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, p. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on hakenut Opetushallitukselta 15.10.2020 rahoitusta Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo valtionavustushaun Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuen hakuryhmästä Vertaansa vailla -verkostohankkeelle. Tredu on ollut mukana hakemuksessa yhtenä osatoteuttajana. 

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia johtamisen muotoja ja vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista painopisteiden teemojen mukaisesti hyödyntäen laajan verkoston kattavaa ja monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä erityisesti jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Hankkeessa edistetään verkoston oppilaitosjohdon taitoja toimia ennakoivasti ja muutoskyvykkäästi strategisen toiminnan suunnittelussa, toimeenpanossa ja saavutettujen tulosten arvioinnissa. Hankkeessa luodaan johtajien vertaisverkostoja, jotka perustuvat yhdessä jakamiseen ja yhteisiin kehittämistarpeisiin. Hankkeessa korostuu vertaisoppiminen, vertaisverkostomainen työskentely ja jakamisen kulttuurin edistäminen myös johtamisessa.

Opetushallitus on myöntänyt 13.11.2020 (12/2110/2020) Vertaansa vailla  -hankkeelle rahoitusta Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo haun toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuen hakuryhmästä yhteensä 1 209 030 euroa. Painopisteittäin myönnetty avustus jakautuu seuraavasti: 

- 3.1 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki 411 800 euroa.
- 3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen
797 230 euroa.

​​​​​Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 13.11.2020 - 30.6.2022.

Projektia hallinnoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  ja hankkeen osatoteuttajina toimivat Hyria koulutus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Vaasan kaupunki / Vamia, Ykesakademin i Österbotten, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu, Stadin ammattiopisto, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Turun Ammatti-Instituutti.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 1 612 041 euroa. Tredun osuus projektin kokonaisbudjetista 87 558 euroa, josta valtionavustuksen osuus on 65 668 euroa. Tampereen seudun ammattiopiston omarahoitusosuus on 21 889 euroa. Painopisteittäin Vertaansa vailla -projektin kustannukset jakautuvat Tredussa seuraavasti:

- 3.1 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki: Tredun kokonaiskustannukset 33 307 euroa, josta omarahoituksen osuus on 8327 euroa. 
- 3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen: Tredun kokonaiskustannukset 54 251 euroa, josta omarahoituksen osuus on 13 563 euroa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 23.10.2020 § 128 perusteella Tredun projektipäälliköillä on oikeus tehdä alle 15 000 euron hankintoja vastuullaan olevien projektien osalta projektisuunnitelman ja -​ budjetin mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 5.10.2020 § 214 perusteella projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan,​ ammatillinen koulutus,​ päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020
§ 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.).

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhallinnon pysyväismääräystä ja projektiohjeistusta.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopistossa toteutetaan rahoituspäätöksen
12/2110/2020 (13.11.2020) mukainen Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena -projekti ajalla 1.2.2021 - 30.6.2022. 

Projektin kokonaiskustannusarvio on 1 612 041 euroa. Tredun osuus projektin kokonaisbudjetista on  87 558 euroa, josta valtionavustuksen osuus on 65 668 euroa. Tampereen seudun ammattiopiston omarahoitusosuus on 21 889 euroa. Painopisteittäin kustannukset ja tuki jakautuvat seuraavasti:

- 3.1 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki: Tredun kokonaiskustannukset 33 307 euroa, josta omarahoituksen osuus on 8327 euroa.
- 3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen: Tredun kokonaiskustannukset 54 251 euroa, josta omarahoituksen osuus on 13 563 euroa.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään projektipäällikkö Tiina Huovila ja taloushallinnon yhteyshenkilöksi taloussihteeri Katja Hautala.

Projektityöryhmä nimetään myöhemmin.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä. 

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134728 ja projektin PRR-tunnukset ovat:

- H1340_201_14_01 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki
- H1340_201_14_02 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere