§ 438 AH-tontin 837-78-7318-5 vuokraaminen eräille yhtiöille

Lataa  Kuuntele 

TRE:2549/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh.040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Jatke Pirkanmaa Oy, perustettavien yhtiöiden lukuun, tontin 837-78-7318-2 vuokralainen (vuokraosuus 6300/24150 , 26,09 %), Asunto Oy Hervantajärven Aarre, Tampere, tontin 837-78-7318-1 vuokralainen (vuokraosuus 2800/24150, 11,59 %), YH-Tammi Oy tontin 837- 78- 7318-1 vuokralainen (vuokraosuus 2800/24150, 11,59 %), TA-Asumisoikeus Oy tontin 837-78-7318-1 vuokralainen (vuokraosuus 2800/24150, 11,59 %), Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr, tontin 837-78-7318-3 (vuokraosuus  5250/24150, 21,74 %) ja Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto, tontin 837-78- 7318-4 vuokralainen (vuokraosuus 4200/24150, 17,40 %) -nimiset yhtiöt ovat pyytäneet saada vuokrata AH -tontin Hervantajärvi-7318-5 (837-78-7318-5) pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Tontti on AH-7 asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Tontin pinta-ala on 2234 m².

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti edellä mainituille yhtiöille.

Ottaen huomioon tontin pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.708,95 euroa (tontin pääoma-arvo 45.149,17 euroa) sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 137,65 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokranmääräytymisen perusteena on käytetty 20,00 euron neliömetriarvoa ja vuokranmääräytymisprosentti on 6 %.

Vuokra-aika alkaisi 1.6.2020 ja päättyisi 31.5.2080. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Jatke Pirkanmaa Oy, perustettavien yhtiöiden lukuun, tontin 837-78-7318-2 vuokralainen (vuokraosuus 6300/24150, 26,09 %), Asunto Oy Hervantajärven Aarre, Tampere, tontin 837-78-7318-1 vuokralainen (vuokraosuus 2800/24150, 11,59 %), YH-Tammi Oy tontin 837- 78-7318-1 vuokralainen (vuokraosuus 2800/24150, 11,59 %), TA-Asumisoikeus Oy, tontin 837-78-7318-1 vuokralainen (vuokraosuus 2800/24150, 11,59 %), Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr, tontin 837-78-7318-3 (vuokraosuus 5250/24150, 21,74 %) ja Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto, tontin 837-78- 7318-4 vuokralainen (vuokraosuus 4200/24150, 17,40 %) -nimisille yhtiöille vuokrataan AH -tontin Hervantajärvi-7318-5 (837-78-7318-5) pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 137,65 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2.708,95 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2080 sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere