§ 601 AH-tontin 837-78-7319-3 vuokraaminen eräille yhtiöille

Lataa  Kuuntele 

TRE:5821/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

15.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh.040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Hilpi, tontin 837-78-7319-5 vuokralainen (vuokraosuus 13,86 %),

Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kaisla, tontin 837-78-7319-6 vuokralainen (vuokraosuus 17,61 %),

Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Sara tontin, 837-78-7319-7 vuokralainen (vuokraosuus 12,98 %),

Asunto Oy Hervantajärven Helmi, Tampere tontin 837- 78-7319-2 vuokralainen (vuokraosuus 17,59 %)

ja Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniitynkuja 5, tontin 837-78-7319-2 vuokralainen (vuokraosuus 37,96 %)

-nimiset yhtiöt ovat pyytäneet saada vuokrata AH-tontin Hervantajärvi-7319-3 (837-78-7319-3) pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Asuntotontista 837-78-7319-2 muodostuu myöhemmin kaksi tonttia.

Tontti on AH-7 asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.Tontin pinta-ala on 1045 m².

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti edellä mainituille yhtiöille. Ottaen huomioon tontin pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 1 266,80 euroa (tontin pääoma-arvo 21 113,00 euroa) sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 64,37 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokranmääräytymisen perusteena on käytetty 20,20 euron neliömetriarvoa ja vuokranmääräytymisprosentti on 6 %.

Vuokra-aika alkaisi 1.11.2020 ja päättyisi 31.10.2080. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Hilpi tontin 837-78-7319-5 vuokralainen, (vuokraosuus 13,86 %),

Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kaisla tontin 837-78-7319-6 vuokralainen, (vuokraosuus 17,61 %),

Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Sara tontin 837-78-7319-7 vuokralainen, (vuokraosuus 12,98 %),

Asunto Oy Hervantajärven Helmi, Tampere, tontin 837- 78-7319-2 vuokralainen, (vuokraosuus 17,59 %)

ja Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniitynkuja 5 tontin 837-78-7319-2 vuokralainen, (vuokraosuus 37,96%) -

nimisille yhtiöille vuokrataan AH- tontti 837-78-7319-3.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 64,37 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 1 266,80 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.10.2080 sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere