§ 596 Aitolahden Metsästysseura r.y.:n metsästysoikeuden sopimuksen jatkaminen ja muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5831/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

8.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Aitolahden Metsästysseura r.y.:llä on 9.12.2015 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteella vuokrattuna metsästysoikeus lukuunottamatta metsäkanalintujen metsästysoikeutta Hirviniemen, Laalahden, Nurmin, Palon, Sorilan kylissä yhteensä 786,0 hehtaaria.

Lisäksi v. 2017 on sopimukseen lisätty seuraavat kohteet.

Myllykorpi RN:o 3:41 (837-509-3-41), 19,4 ha,

Maunukkakorpi RN:o 3:42 (837-509-3-42), 19,1 ha,

Peltokorpi RN:o 3:43 (837-509-3-43), 20,3 ha,

Peuranta RN:o 25:0/2 (837-589-25-0), 12,6 ha,

Saapaslampi RN:o 5:22 (837-589-5-22), 11,9 ha

ja Katuneva RN:o 6:18 (837-589-6-18), 6,3 ha, yhteensä 89,6 ha.

Vuokralainen on tietoinen, että edellä mainituilla tiloilla sallitaan hirvieläinten lisäksi vain minkin ja supikoiran metsästys.

Alueiden kokonaismäärä on 1.4.2017 alkaen 875,6 hehtaaria.

Tämänhetkinen vuosivuokra on 450,87 euroa + alv. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimus päättyy 31.12.2020 ja vuokralainen on pyytänyt sopimuksen jatkamista.

Lisäksi yhdistys on pyytänyt, että metsästysoikeuden sopimusta muutettaisiin siten, että se koskisi myös villisikoja jatkuvasti kasvavan kannan vuoksi.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta. Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Aitolahden Metsästysseura r.y.:n metsästysoikeuden vuokrasopimusta muutetaan siten, että metsästysoikeus koskee 1.1.2021 alkaen myös villisikoja.

Sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 5 vuotta, 1.1.2021 - 31.12.2025.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta. Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere