§ 702 Allekirjoitusvaltuutuksen antaminen Pispanlinnan ryhmäkotien asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:6840/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

24.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtaja valtuutti päätöksellään 27.8.2014 § 188 Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden laitoshoidon sosiaaliohjaaja Pirkko Aavaluoman ja sosiaalityöntekijä Mia Kannisen allekirjoittamaan 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen puolesta Pispanlinnan ryhmäkotien asuntojen vuokrasopimukset. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päätti 24.1.2013 § 8, että asumispalvelut kyseisiin Pispan palvelukeskuksen, os. Simolankatu 4, ryhmäkoteihin tilataan omalta tuotannolta. Valtuutus on voimassa palvelusopimuksen ajan.

Aiemmin Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksessa ollut tilaomaisuus ja mm. tilojen vuokraus siirtyi 1.1.2018 alkaen Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi. Tämän johdosta vuokrasopimukset tehdään jatkossa kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän määrittämillä vuokrilla kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän nimiin.

Pispanlinnan ryhmäkotien toiminnassa on tapahtunut henkilövaihdoksia ja ikäihmisten palveluryhmän palvelujohtaja Mari Patronen on esittänyt, että vuokrasopimuksien allekirjoitusoikeudet annetaan seuraaville henkilöille: palvelupäällikkö Marjo-Riitta Rikala, palveluesimies Kaisa Luostarinen ja palveluesimies Johanna Sipola-Mäkinen.

Seuraavien henkilöiden allekirjoitusoikeudet vuokrasopimuksiin poistetaan: Pirkko Aavaluoma, Mia Kanninen ja Maarit Halonen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin littyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Valtuutan Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen ikäihmisten palveluryhmän edustajan palvelupäällikkö Marjo-Riitta Rikala, palveluesimies Kaisa Luostarinen ja palveluesimies Johanna Sipola-Mäkinen allekirjoittamaan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän puolesta Tampereella osoitteessa Simolankatu 4 sijaitsevan Pispanlinnan ryhmäkotien vuokrasopimukset asukkaiden kanssa niiden asuntojen osalta, joissa ikäihmisten palvelulinja on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajana.

Seuraavien henkilöiden allekirjoitusoikeudet vuokrasopimuksiin poistetaan: Pirkko Aavaluoma, Mia Kanninen ja Maarit Halonen.

Tämä päätös täydentää Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtajan 27.8.2014 § 188 tekemää päätöstä. Tämä valtuutus on voimassa palvelusopimuksen ajan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere