§ 48 Alueen 837-121-9901-0000-V0006 vuokraaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:8015/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

14.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on pyytänyt saada lupaa sijoittaa oppilaitostoimintaa palvelevan opastus- ja mainoslaitteen Teiskontien ja Kekkosentien risteyksen tuntumaan liikennealueelle. Laitteelle on määritetty noin 81 m2 suuruinen vuokra-alue 837-121-9901-0000-V0006. Laitteen paikka on hyväksytetty kaupungin Liikennejärjestelmän suunnittelu- yksikössä.

Laitteen paikasta tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata paikka Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Tarkoituksenmukainen vuokra-aika laitteelle on viisi vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Vuokran määrässä on huomioitu laitteen sijainti, käyttötarkoitus sekä vastaavat kaupungin vuokraamat alueet.

Päätös

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:lle vuokrataan noin 81 m2 suuruinen opastus- ja mainoslaitteen paikka 837-121-9901-0000-V0006.  Vuokra-aika on 1.2.2019 - 31.12.2023, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueelle 837-121-9901-0000-V0006 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 23,11 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 450,18 euroa). Tarkistusindeksi on edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi. Vuokraan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti.

Muutoin vuokrauksessa käytetään tavanomaisia vuokrausehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere