§ 25 Alueen 837-125-9906-0000-V0014 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8065/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Viinikankatu 51 on pyytänyt saada vuokrata noin 1271 m²:n suuruisen alueen 837-125-9906-0000-V0014 Nekalasta liikenne-, varastointi- ja pysäköintitarkoituksiin. Alue on vanhaa Nekalan teollisuusraiteen aluetta ja rajoittuu hakijan omistamaan tonttiin. Alueella ei ole raideliikennettä enää nykyisellään ja vastaavia lisäalueita on naapuritonteille myös vuokrattu. Alue on asemakaavassa osoitettu LR-merkinnällä (rautatiealue).

Alueelle 837-125-9906-0000-V0014 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata alue Kiinteistö Oy Viinikankatu 51:lle. Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueelle tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.287,93 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 117,45 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).  

Vuokra-aika olisi 1.1.2020 - 31.12.2021, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuisi toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Kiinteistö Oy Viinikankatu 51:lle vuokrataan n. 1271 m²:n suuruinen alue 837-125-9906-0000-V0014. Vuokra-aika on 1.1.2020 - 31.12.2021, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi,indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 117,45 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2.287,93 euroa). Vuokralainen vastaa alueen kunnostamisesta kustannuksineen, jotta aluetta voidaan käyttää liikenne-, varastointi- ja pysäköintitarkoituksiin.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere