§ 620 Alueen 837-589-0011-0191-V0001 vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2018/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 1.4.2020 § 292 päätöksen mukaisesti St1 Oy:lle on vuokrattu alue 837-589-0011-0191-V0001 toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Alueen pinta-ala on sopimuksen mukaisesti n. 1080 m2. Alueella sijaitsee osoitteessa Sammon Valtatie 40 sijaitsevan polttoaineenjakeluaseman pysäköintiä sekä mainoslaitteita.

Alueelle on toteutettu vihersuunnitelma, jossa osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteys kulkee osittain vuokra-alueella. Vuokra-alueen 837-589-0011-0191-V0001 rajausta tulisi muuttaa siten, että uusi väylä voidaan toteuttaa kaupungin hallinnassa olevalle maa-alueelle. Uudelleen rajatun vuokra-alueen 837-589-0011-0191-V0001 pinta-ala olisi 744 neliömetriä. Alueesta maksettava vuokra tulisi määrittää uudelleen pienentyneen pinta-alan suhteessa. Huoltamotoiminnan olevat pysäköintipaikat ja mainoslaitteet mahtuvat uudelle vuokra-alueelle.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan n. 744 m2:n suuruisen alueen 837-589-0011-0191-V0001 uudeksi perusvuokraksi 79,39 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 1562,40 euroa). Vuokraehtojen muutos tulisi astua voimaan 1.1.2021 alkaen. Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144  mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

St1 Oy:lle vuokratun alueen 837-589-0011-0191-V0001 rajausta muutetaan siten, että sopimus koskee 1.1.2021 alkaen n. 744 m2:n suuruista aluetta.

Alueen 837-589-0011-0191-V0001 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.1.2021 alkaen 79,39 euroa vuodessa

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan entisiä ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere