§ 501 Alueen tontista 837-65-7216-1 vuokraaminen Go Go Liikuntakeskus Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3781/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin Hervanta-7230-1 (837-65-7230-1) haltija Go Go Liikuntakeskus Oy on pyytänyt noin 484,5 m²:n suuruisen alueen tontista Hervanta-7216-1 (837-65-7216-1) vuokraamista tonttinsa luiskaamista varten.

Kaupunkisuunnittelusta/viheralueet ja hulevedet saadun lausunnon mukaan alueen vuokraamiselle ei ole estettä.

Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata alue edellä mainitulle yhtiölle.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus, yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 1.923,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 97,71 euroa vuodessa (vuoden 2019 keski-indeksi 19,68 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.9.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja  luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Noin 484,5 m²:n suuruiselle alueelle tontista Hervanta-7216-1 (837-65-7216-1) vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 97,71 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 1.923,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.9.2020 ja on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Alue vuokrataan Go Go Liikuntakeskus Oy:lle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere