§ 333 Alueen vuokraaminen Amerplast Oy:lle Leinolan katualueet 837-40-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:2686/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

24.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Amerplast Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 12 m²:n suuruisen alueen Leinolan kaupunginosan yleiseltä alueelta Leinolan katualueet 40K (837-40-9901-0) omistamansa tontin 837-40-5716-8 lisämaa-alueeksi, kotitalousmuovin keräyspisteeksi. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 150,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.5.2019 ja olisi voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.                      

Päätös

Amerplast Oy:lle vuokrataan noin 12 m²:n suuruinen alue Leinolan kaupunginosan yleiseltä alueelta Leinolan katualueet 40K (837-40-9901-1 lisämaa-alueeksi, kotitalousmuovin keräyspisteeksi.  

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 150,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.5.2019 on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere