§ 630 Alueen vuokraaminen Hyhkystä katualueelta 837-207-9901-0 Elisa Oyj:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5929/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

30.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sitowise Oy on Elisa Oyj:n toimeksiannosta pyytänyt saada vuokrata noin 30 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Hyhkyn kaupunginosan kadut 207K (837-207-9901-0-V0005) matkaviestintukiaseman sijoittamista varten. Alueelle on tarkoitus sijoittaa noin 2 m²:n suuruinen laitetila ja 26 m korkea putkiristikkomasto.                                    

Alueelle tulisi vahvistaa vuokraehdot ja vuokrata alue Elisa Oyj:lle 1.10.2019 - 30.9.2029.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 17,34 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 337,78 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Elisa Oyj:lle vuokrataan 1.10.2019 - 30.9.2029 noin 30 m²:n suuruinen alue yleiseltä alueelta Hyhkyn kaupunginosan kadut 207K (837-207-9901-0-V0005) matkaviestintukiaseman paikaksi.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 17,34 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 337,78 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.                               

                                           

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere