§ 600 Alueen vuokraaminen II kaupunginosan kadut 102K (837-102-9901-0) Telia Finland Oyj:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5659/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Telia Finland Oyj on pyytänyt saada vuokrata noin 100 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta II kaupunginosan kadut 102K (837-102-9901-0-V0001) jo alueella sijaitsevaa matkaviestintukiaseman paikkaa varten. Tukiasema käsittää laitetilan ja 18 metriä korkean pylvään.                             

Alueelle tulisi vahvistaa vuokraehdot ja vuokrata alue Telia Finland Oyj:lle uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin. Vuokra-aika alkaisi 1.1.2020 ja sopimus olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 18,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 350,64 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Telia Finland Oyj:lle vuokrataan noin 100 m²:n suuruinen alue yleiseltä alueelta II kaupunginosan kadut 102K (837-102-9901-0-V0001) matkaviestintukiaseman paikaksi.

Vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 18,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 350,64 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.

                                           

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere