§ 59 Alueen vuokraaminen Lintulammen urheilualueelta (837-268-9904-0-V0004) ElmoNet Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:643/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

ElmoNet Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 25 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Lintulammen kaupunginosan urheilualueet 268U (837-268-9904-0-V0004) teletilan sijoittamista varten. Alueelle on tarkoitus sijoittaa noin 15 m²:n suuruinen teletila ja siihen on tarkoitus päättää alueen kuituverkko ja asentaa aktiivilaitteet tietoliikennepalveluja varten.                          

Alueelle tulisi vahvistaa vuokraehdot ja vuokrata alue ElmoNet Oy:lle. Vuokra-aika alkaisi 1.3.2021 ja sopimus olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 10,14 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämänhetkisenä vuosivuokrana 200,00 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Noin 25 m²:n suuruinen alue teletilan sijoittamista varten yleiseltä alueelta Lintulammen kaupunginosan urheilualueet 268U (837-268-9904-0-V0004) vuokrataan ElmoNet Oy:lle.

Vuokra-aika alkaa 1.3.2021 ja sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 10,14 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 200,00 euroa).

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.                                    

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere