§ 547 Alueen vuokraaminen Tampereen Raitiotie Oy:lle tilasta 837-585-5-77

Lataa  Kuuntele 

TRE:4492/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

13.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen Raitiotie Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 144 m²:n suuruisen alueen tilasta Vilunen RN:o 5:77 (837-585-5-77-V0035). Vuokra-alueelle rakennetaan raitiovaunun kuljettajien sosiaalitilat. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 260,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 13,35 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.9.2019 ja olisi voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                    

Päätös

Tampereen Raitiotie Oy:lle vuokrataan noin 144 m²:n suuruinen alue tilasta Vilunen RN:o 5:77 (837-585-5-77-V0035). 

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 13,35 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 260,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.9.2019 on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere