§ 215 Alueen vuokraaminen Vuoreksen Hupakankorvenpuistosta 837-327-9903-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:7126/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Mäyränmäenkatu 2 -niminen yhtiö on pyytänyt saada vuokrata noin 299,8 m²:n suuruisen alueen Vuoreksen kaupunginosan yleiseltä alueelta Vuoreksen puistot 327P (837-327-9903-0-V0014). Aluetta käytettäisiin tontilla 837-327-7604-1 sijaitsevan päiväkodin piha-alueena. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 545,14 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 27,70 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.3.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.   

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kiinteistö Oy Tampereen Mäyränmäenkatu 2 -nimiselle yhtiölle vuokrataan noin 299,8 m²:n suuruinen alue Vuoreksen kaupunginosan yleiseltä alueelta Vuoreksen puistot 327P (837-327-9903-0-V0014).

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 27,70 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 545,14 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.3.2020 on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere