§ 455 Alueen vuokraaminen eräille yhtiöille luiskaamista varten tilasta 837-585-5-77

Lataa  Kuuntele 

TRE:3385/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pysäköintitontin Hervantajärvi-7318-6 (837-78-7318-6) vuokralaiset Jatke Pirkanmaa Oy, perustettavien yhtiöiden lukuun (vuokraosuus 26,1 %), Asunto Oy Hervantajärven Aarre, Tampere (vuokraosuus 11,6 %), YH-Tammi Oy (vuokraosuus 11,6 %), TA-Asumisoikeus Oy (vuokraosuus 11,6 %), Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (vuokraosuus 21,7 %) ja Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto (vuokraosuus 17,4 %) -nimiset yhtiöt ovat pyytäneet saada vuokrata  noin 367 m²:n suuruisen alueen tilasta Vilunen RN:o 5:77 (837-585-5-77-V0036) tulevaa yleistä aluetta Hyypiänpuistoa, vuokraamansa Lpa-tontin 837-78-7318-6 luiskaamiseen.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisesta ja ylläpidosta saadun lausunnon mukaan alueen vuokraamiselle ei ole estettä.

Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata alue edellä mainituille yhtiöille.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus, yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 294,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 14,93 euroa vuodessa (vuoden 2019 keski-indeksi 19,68 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.6.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Noin 367 m²:n suuruiselle alueelle tilata Vilunen RN:o 5:77 (837-585-5-77-V0036) vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 14,93 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 294,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.6.2020 ja on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Alue vuokrataan Jatke Pirkanmaa Oy, perustettavien yhtiöiden lukuun (vuokraosuus 26,1 %), Asunto Oy Hervantajärven Aarre, Tampere (vuokraosuus 11,6 %), YH-Tammi Oy (vuokraosuus 11,6 %), TA-Asumisoikeus Oy (vuokraosuus 11,6 %), Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (vuokraosuus 21,7 %) ja Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto (vuokraosuus 17,4 %) -nimisille yhtiöille.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere