§ 760 Alueen vuokraaminen tilasta 837-582-1-32 Kaupunkiympäristön rakennuttamiselle ja ylläpidolle

Lataa  Kuuntele 

TRE:7708/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito (Kapa) on pyytänyt saada vuokrata noin 4060 m²:n suuruisen alueen tilasta Hyllilä RN:o 1:32 (837-582-1-32-V0017, os. Hyllilänkatu 1d) ajoneuvojen liityntäpysäköintialueeksi. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tilasta Hyllilä RN:o 1:32 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 4.872,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 250,10 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokranmääräytymisen perusteena on käytetty 20,00 euron neliömetriarvoa.

Vuokra-aika alkaisi 1.1.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Noin 4060 m²:n suuruinen alue tilasta Hyllilä RN:o 1:32 (837-582-1-32-V0017) vuokrataan Kaupunkiympäristön rakennuttamiselle ja ylläpidolle ajoneuvojen liityntäpysäköintialueeksi.

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 250,10 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 4.872,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.1.2020 on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere