§ 603 Alueen vuokraaminen tilasta Metsä-Turtola (837-585-1-63) Telia Towers Finland Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5656/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Telia Towers Finland Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 5050 m²:n suuruisen alueen tilasta Metsä-Turtola RN:o 1:63 (837-585-1-63-V0003, Hallila) jo alueella sijaitsevaa matkaviestintukiaseman paikkaa varten. 

Tukiasema käsittää laitetilan ja 80 metriä korkean harustetun ristikkomaston.                           

Alueella tulisi vahvistaa vuokraehdot ja alue tulisi vuokrata Telia Towers Finland Oy:lle 1.1.2020 - 31.12.2029 uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 200,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 3 896,00 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa

Päätös

Telia Towers Finland Oy:lle vuokrataan 1.1.2020 - 31.12.2029  noin 5050 m²:n suuruinen alue tilasta Metsä-Turtola RN:o 1:63 (837-585-1-63-V0003) matkaviestintukiaseman paikaksi. 

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 200,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 3 896,0 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.

                     

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere