§ 601 Alueen vuokraaminen tilasta Nekala 837-585-19-0 Telia Towers Finland Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5658/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Telia Towers Finland Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 660 m²:n suuruisen alueen tilasta Nekala RN:o 19:0 (837-585-19-0-V0004) jo alueella sijaitsevaa matkaviestintukiaseman paikkaa varten. Tukiasema käsittää laitetilan ja 40 metriä korkean vapaasti seisovan ristikkomaston.                        

Alueelle tulisi vahvistaa vuokraehdot ja vuokrata alue Telia Towers Finland Oy:lle uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin. Vuokra-aika alkaisi 1.1.2020 ja sopimus olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 30,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 584,40 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.   

 

Päätös

Telia Towers Finland Oy:lle vuokrataan noin 660 m²:n suuruinen alue tilasta Nekala RN:o 19:0 (837-585-19-0-V0004) matkaviestintukiaseman paikaksi.

Vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 30,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 584,40 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.   

                                           

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere