§ 273 Alueen vuokraaminen tontilta 837-125-665-9 TEGS Finland Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:1217/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

TEGS Finland Oy on pyytänyt saada vuokrata yhteensä noin 3954 m²:n suuruisen alueen tontista XXV-665-9 (837-125-665-9).

Tontti on T-1 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Vuokra-alueeseen kuuluu noin 2634 m²:n suuruinen työmaa-alue ja noin 1320 m²:n suuruinen geoterminen voimalaitosalue. Alueille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata alueet TEGS Finland Oy:lle.

Ottaen huomioon alueen sijainti, pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan työmaa-alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 4 347,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 223,15 euroa vuodessa. Alueen vuokran määrittelyssä on käytetty 27,50 euron neliömetriarvoa ja vuokranmääräytymisprosentti on 6 %. (Vuoden 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Geotermisen voimalaitosalueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi saadaan 4 356,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 223,61 euroa vuodessa.(vuoden 2017 keski-indeksi 1927 pistettä). Alueen vuokran määrittelyssä on käytetty 55 euron neliömetriarvoa ja vuokranmääräytymisprosentti on 6 %. (Vuoden 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Työmaa-alueen (2634 m²) vuokra-aika alkaisi 1.3.2019 ja päättyisi 28.2.2022. Sopimus jatkuisi 1.3.2022 alkaen voimalaitosalueen osalta (1320 m²) ja päättyisi 28.2.2049 sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset. 

Päätös

TEGS Finland Oy:lle vuokrataan yhteensä noin 3954 m2:n suuruinen alue tontista XXV-665-9 (837-125-665-9) geotermisen voimalaitoksen rakentamista varten.

Noin 2634 m²:n suuruiselle työmaa-alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 223,15 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 4 347,00 euroa).

Noin 1320 m²:n suuruiselle geotermiselle voimalaitosalueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 223,61 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 4 356,00 euroa).

Työmaa-alueen (2634 m²) vuokra-aika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 28.2.2022. Sopimus jatkuu 1.3.2022 alkaen voimalaitosalueen osalta (1320 m²) ja päättyy 28.2.2049.

Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere