§ 602 Alueen vuokraaminen tontista 837-233-3036-2 Telia Towers Finland Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5657/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Telia Towers Finland Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 380 m²:n suuruisen alueen tontista Rahola-3036-2 (837-233-3036-2-V0001) jo alueella sijaitsevaa matkaviestintukiaseman paikkaa varten.

Tukiasema käsittää laitetilan ja 40 metriä korkean vapaasti seisovan ristikkomaston.                                        

Alueella tulisi vahvistaa vuokraehdot ja alue tulisi vuokrata Telia Towers Finland Oy:lle 1.1.2020 - 31.12.2029 uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 24,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 467,52 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.         

Päätös

Telia Towers Finland Oy:lle vuokrataan 1.1.2020 - 31.12.2029 noin 380 m²:n suuruinen alue tontista Rahola-3036-2 (837-233-3036-2-V0001) matkaviestintukiaseman paikaksi.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 24,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 467,52 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.

                     

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere