§ 4 Alueen vuokraaminen tontista 837-263-2500-28

Lataa  Kuuntele 

TRE:8062/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki Tampereen Seudun ammattiopisto Tredu on pyytänyt saada vuokrata noin 80 m²:n suuruisen alueen tontista Lielahti-2500-28 (837-263-2500-28-V0010). Aluetta käytettäisiin konttien sijoittamiseen ja kontteja käytettäisiin Tredun oppilaiden sosiaalitiloina.

Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 150,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 16.1.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                

Päätös

Tampereen kaupungin Tampereen Seudun ammattiopisto Tredulle vuokrataan noin 80 m²:n suuruinen alue tontista Lielahti-2500-28 (837-263-2500-28-V0010).

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 150,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 16.1.2020 on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.                                        

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere