§ 169 Alueen vuokraaminen yleiseltä alueelta 837-78-9903-0-V0001 DNA Oyj:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:1820/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

10.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Rejlers Finland Oy on DNA Oyj:n toimeksiannosta pyytänyt saada vuokrata noin 60 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Hervantajärven kaupunginosan puistot 078P (837-78-9903-0-V0001) matkaviestintukiaseman sijoittamista varten. Alueelle on tarkoitus sijoittaa noin 10 m²:n suuruinen laitetila ja 42 m korkea putkiristikkopylväs.                                   

Alueelle tulisi vahvistaa vuokraehdot ja vuokrata alue DNA Oyj:lle 1.3.2021 - 28.2.2031.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 18,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämänhetkisenä vuosivuokrana 355,32 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

DNA Oyj:lle vuokrataan 1.3.2021 - 28.2.2031 noin 60 m²:n suuruinen alue yleiseltä alueelta Hervantajärven kaupunginosan puistot 078P (837-78-9903-0-V0001) matkaviestintukiaseman paikaksi.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 18,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 355,32 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere