§ 531 Alueen vuokraaminen tontista 837-233-3036-1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4456/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

30.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi    

Päätöksen perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 4514 m²:n suuruisen alueen työmaa-alueeksi Tampereen kaupungin Raholan kaupunginosassa sijaitsevasta tontista Rahola-3036-1 (837-233-3036-1-V0002).

Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata alue Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle.

Ottaen huomioon alueen sijainti, pinta-ala, käyttötarkoitus, yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2 709,00 euroa (alueen pääoma-arvo on 45 140,00 euroa) sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 139,07 euroa vuodessa (vuoden 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Alueen vuokran määrittelyssä on käytetty 10 euron neliömetriarvoa ja vuokranmääräytymisprosentti on 6 %.

Vuokra-aika alkaisi 1.8.2019 ja jatkuisi toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

                         

 

Päätös

Noin 4514 m²:n suuruiselle alueelle tontista Rahola-3036-1 (837-233-3036-1-V0002) vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 139,07 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2 709,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.8.2019 ja jatkuu toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Alue vuokrataan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö 

Organisaatiotieto

Tampere