§ 451 Antennipaikan ja laitetilan vuokraaminen Elisa Oyj:lle osoitteesta Teiskontie 16

Lataa  Kuuntele 

TRE:3931/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on neuvotellut Elisa Oyj:n kanssa matkapuhelinverkon toimintaa palvelevien telelaitteiden ja antennien sijoittamisesta Sammon kouluun osoitteessa Teiskontie 16.

Tukiasemalaitteet sijoitetaan rakennukseen niille osoitettuun laitetilaan erillisen asennussuunnitelman mukaan ja antennit sijoitetaan rakennuksen eri puolille yhteisesti sovittaviin paikkoihin. Vuokra sisältää luvan käyttää kiinteistössä olevia kaapelireittejä. Laitteiden ja antennien sijoittamista varten tarpeelliset rakennus- ja asennustyöt suoritetaan yhteisesti sovittavalla tavalla.

Vuokra-aika alkaa 1.6.2019. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään 12 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Vuokra on 1 000,00 euroa vuodessa. Vuokralainen maksaa käyttämänsä sähkön vuokranantajalle alamittauksen perusteella sähkönkulutuksesta aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Elisa Oyj:lle antennipaikan ja laitetilan tukiasemalaitteille teletoiminnan palvelemiseksi osoitteesta Teiskontie 16.

Vuokra-aika alkaa 1.6.2019. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään 12 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vuokra on 1 000,00 euroa vuodessa. Vuokralainen maksaa käyttämänsä sähkön vuokranantajalle alamittauksen perusteella sähkönkulutuksesta aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan.

Vuokralainen vastaa rakennus- ja asennustöiden sekä mahdollisten myöhempien vuokralaisesta johtuvien laajennus- tai muutostöiden kustannuksista. Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere