§ 294 As. Oy Jurvalankatu 2:lle vuokratun tontin 837-233-3043-1 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2132/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

As. Oy Jurvalankatu 2:lle on ollut vuokrattuna tontti 837-233-3043-1 alun perin 1.7.1960 alkaneeseen vuokrasopimukseen 31.8.1960 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin 837-233-3043-1, Jurvalankatu 2, pinta-ala on 1.250 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 850 k-m². Tontin vuokra vuonna 2019 oli 2.305,28 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.6.2020. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-233-3043-1 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 7.548 euroa (pääoma-arvo 188.700 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 383,54 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 222 euron kerrosneliömetriarvoa ja 4 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1968 pistettä /v. 2019). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.6.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200.000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

As. Oy Jurvalankatu 2:lle vuokratun tontin 837-233-3043-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.7.2020 - 30.6.2070).

Tontin 837-233-3043-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.7.2020 alkaen 383,54 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 7.548 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere