§ 327 As Oy Tampereen Erätie 15:lle vuokratun tontin 837-123-553-202 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:740/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

23.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

As Oy Tampereen Erätie 15:lle on ollut vuokrattuna tontti 837-123-553-202 alun perin 1.9.1988 alkaneeseen vuokrasopimukseen 28.11.1989 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin 837-123-553-202 pinta-ala on 660 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 264 k-m². Tontin vuokra vuonna 2019 oli 448,20 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 31.8.2020. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-123-553-202 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.411 euroa (pääoma-arvo 85.275 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 173,32 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 323 euron kerrosneliömetriarvoa ja 4 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1968 pistettä/v. 2019). Vuokra-suhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 31.8.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

As Oy Tampereen Erätie 15:lle vuokratun tontin 837-123-553-202 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.9.2020 - 31.8.2070).

Tontin 837-123-553-202 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.9.2020 alkaen 173,32 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 3.411 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere