§ 433 Asemakaavaehdotukseen nro 8637 liittyvä luovutuskirja, kiinteistöt 837-723-12-23 ja -24

Lataa  Kuuntele 

TRE:3359/02.06.01/2019

Päätöspäivämäärä

26.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asemakaavaohjelman mukaisesti Ojalan alueelle on laadittu asemakaavaehdotus nro 8637. Pääosin kaavaehdotus kohdistuu kaupungin omistamille maille paitsi Ojalankylässä kaava-alueella on myös yksityisten omistamia maita. Alueella ei aiemmin ole ollut voimassa asemakaavaa, joten kyse on ensimmäisestä asemakaavasta.

Kaupunki perii maanomistajalta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin asemakaavan tuomasta arvonnoususta 60 %. Asiasta sovitaan maankäyttösopimuksella.  Korvaus voidaan suorittaa myös luovutuskirjalla, jonka myötä rakennusoikeutta ja maa-aluetta sekä yleisiä alueita siirtyy kaupungin omistukseen. Tällöin maankäyttösopimuskorvaus sovitaan luovutuskirjalla.

Maankäyttösopimuskorvausta peritään tapauksissa, joissa maanomistajan omistamille alueille osoitetaan asemakaavassa rakennusoikeutta asuntorakentamiseen ja osoitetun rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylittää 500 kerrosneliömetriä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 91 c §).

Maankäyttösopimusmenettelyä käytetään, mikäli asemakaavan tuoma arvonnousu yksityiselle maanomistajalle on yli 50 000 euroa. Kyseessä olevan maanomistajan kohdalla edellä mainitut ehdot täyttyvät maankäyttösopimuskorvauksen perimisille.

Asemakaavan nro 8637 yhdyskuntarakentamisen kustannuksia maanomistajalle tulisi maksettavaksi 181 403,40 euroa. Maanomistajan kanssa on päädytty siihen, että hänen kanssaan sovitaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista erillisellä maankäyttösopimuksella sekä ehdollisella luovutuskirjalla. Luovutuskirjalla maanomistaja luovuttaisi Tampereen kaupungille Latomäki-nimisen tilan RN:o 12:23 Tampereen kaupungissa (kiinteistötunnus 837-723-12-23) sekä Ojala-nimisen tilan RN:o 12:24 Tampereen kaupungissa (kiinteistötunnus 837-723-12-24) lukuun ottamatta seuraavia asemakaavaehdotuksen nro 8637 mukaisiin alla mainittuihin kaavatontteihin kuuluvia yhteensä noin noin 6872 m² suuruisia alueita: kaavatonttiin 837-32-7788-1 kuuluva alue, kaavatonttiin 837-32-7788-2 kuuluva alue, kaavatonttiin 837-32-7787-1 kuuluva alue, kaavatonttiin 837-32-7787-2 kuuluva alue, kaavatonttiin 837-32-7787-5 kuuluva alue, kaavatonttiin 837-32-7787-6 kuuluva alue, kaavatonttiin 837-32-7787-7 kuuluva alue, kaavatonttiin 837-32-7787-8 kuuluva alue.

Tämä liitteenä oleva ehdollinen luovutuskirja koskee *********omistamia kiinteistöjä 837-723-12-23 ja 837-723-12-24. Liite on salainen Tietosuojalain 29 § perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

 

Päätös

Liitteenä oleva, kaupungin sekä yksityisen maanomistajan välinen, asemakaavaan nro 8637 liittyvä, 8.5.2019 allekirjoitettu ehdollinen luovutuskirja hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere