§ 665 Asemakaavaehdotuksen nro 7973 toteuttamiseen liittyvän luovutuskirjan hyväksyminen koskien mm. tilaa 837-583-9-51

Lataa  Kuuntele 

TRE:6492/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

5.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Holvastissa on yksityisten maanomistajien aloitteesta on tullut vireille asemakaava nro 7973. Kyse on ns. ensimmäisestä asemakaavasta, joka pääosin sijoittuu yksityisten maanomistajien maille. Neuvotteluissa on yhteisesti päädytty siihen, että luovutuskirjalla sovitaan asemakaavasta nro 7973 kaupungille aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamisesta. Lisäksi luovutuskirjalla sovitaan asemakaavan mukaisesta rakentamisesta ja muista asemakaavan edellyttämistä toimenpiteistä tilojen 837-583-9-51 ja 837-583-9-56 alueilla.

Ehdollisella luovutuskirjalla maanomistajat luovuttavat kiinteistöt 837-583-9-51 ja 837-583-9-56 lukuunottamatta asemakaavaehdotuksen nro 7973 mukaiseen kaavatontteihin 837-43-5741-8 ja 837-43-5741-11 kuuluvia yhteensä noin 1791 m2:n suuruisia alueita. Selvuuden vuoksi todetaan, että luovutus ei koske erottamatonta määräalaa 837-583-9-51-M601.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja yksityisten maanomistajien välisen, asemakaavaehdotukseen nro 7973 liittyvän, 5.11.2020 allekirjoitetun ehdollisen luovutuskirjan.

Ehdollisella luovutuskirjalla sovitaan asemakaavaehdotuksen nro 7973 kaupungille aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamisesta.

Tämä luovutuskirja koskee********* omistamia kiinteistöjä 837-583-9-51 ja 837-583-9-56. Liite on salainen Tietosuojalain 29 § perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Liitteenä oleva, kaupungin ja********* välinen, asemakaavaehdotukseen nro 7973 liittyvä, 5.11.2020 allekirjoitettu luovutuskirja hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere