§ 554 Asemakaavamuutoksen nro 8696 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5201/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

21.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Linnainmaalla sijaitseva asemakaavamuutos n:o 8696 on hyväksytty 15.1.2019. Kaavatonttiin 837-37-5627-25 kuuluu noin 11 m2:n suuruinen muodostusosa tilasta 837-584-1-92 ja noin 98 m2:n suuruinen muodostusosa tilasta 837-584-7-0, jotka ovat Tampereen kaupungin omistuksessa. Muu muodostusosa, joka on tilaa 837-584-1-54, on Asunto-osakeyhtiö Pihlajamaan omistuksessa. Kaavatontti 837-37-5627-25 on osoitettu asemakaavassa erillispintalojen korttelialueeksi (AO). Kaavatontin 837-37-5627-25 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta.

Asemakaavamuutoksessa n:o 8696 on tilasta 837-584-1-54 on osoitettu puistoalueeksi (VP) noin 106 m2:n suuruinen alue, joka tulisi saada kaupungin omistukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kaupunki luovuttaa tilasta 837-584-7-0 noin 98 m2:n suuruisen määräalan ja tilasta 837-584-1-92 noin 11 m2:n suuruisen määräalan  Asunto-osakeyhtiö Pihlajamaalle. Asunto-osakeyhtiö Pihlajamaa luovuttaa kaupungille tilasta 837-584-1-54 noin 106 m2:n suuruisen määräalan. Vaihdettavien alueiden arvot vastaavat toisiaan eikä vaihdon johdosta suoriteta välirahaa. Vaihto tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan vaihtokirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere